Palladium (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Palladium (W1)

Laatste update:
08.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15575 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Tulp (Tulipa sp)

Vermeerderingsteelt Bloembollen en bloemknollen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P362 + P364, P280C, P333 + P313, SP 1, P391, P261