Palladium (W2) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Palladium (W2), Fungicide

Palladium (W2)

Laatste update:
16.07.2020

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15575 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemisterijgewassen

Bloemisterijgewassen

Tulp (Tulipa sp)

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Vermeerderingsteelt Bloembollen en bloemknollen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P261, SP 1, P333 + P313, P391, P362 + P364