Peak (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Peak (W2)

Laatste update:
18.04.2019

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13587 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Korrelmaïs

Maïs (Zea mays)

Snijmaïs

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P330, P102, P270, P301 + P312, SP 1