Pediment - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Pediment

Laatste update:
22.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15584 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Openbaar groen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H317, EUH401, H410, H301, H351, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P301 + P310, SPo 2, P391, P280, SP 1, P337 + P313, P261, P305 + P351 + P338