Pediment - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Pediment, Insecticide

Pediment

Laatste update:
21.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15584 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Openbaar groen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H301, H319, H410, H332, EUH401, H351, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SPo 2, P305 + P351 + P338, P391, P337 + P313, P102, P280, P261, SP 1, P301 + P310