Pediment - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Pediment

Laatste update:
21.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15584 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Openbaar groen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H351, H332, H317, H410, H301, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P337 + P313, P102, SPo 2, P305 + P351 + P338, P301 + P310, P280, P261, P391, SP 1