Pergado V - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Pergado V, Fungicide

Pergado V

Laatste update:
02.09.2021

Fungicide

Registratienummer: 
15974 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Akkerbouwgewassen (zaadteelt)

Alfalfa (Medicago sativa)

Andijvie (Cichorium endivia)

Andijvie-achtigen

Aromatische kruidgewassen

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemenzaadteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P501, P273, SP 1