Pergovi Flex (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Pergovi Flex (W1)

Laatste update:
04.09.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14491 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H373, H410, H317, EUH401, H361fd, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P302 + P352, P280, SP 1, P270