Pergovi Flex (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Pergovi Flex (W1)

Laatste update:
03.09.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14491 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H361fd, H410, H373, H317, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P270, P280, P260, P302 + P352