Reglone (W10) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone (W10)

Laatste update:
05.06.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
04.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
04.11.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H335, H331, H410, H302, H290, EUH401, H372

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P314, P102, P270, P280C, P403 + P233, P391, SP 1, P304 + P340, P284