Reglone (W10) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone (W10)

Laatste update:
04.06.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
03.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
03.11.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, EUH401, H410, H290, H331, H302, H372, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P102, P304 + P340, P280C, P261, P314, SP 1, P403 + P233, P284, P391