Reglone (W9) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone (W9)

Laatste update:
11.12.2012

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
04.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
04.11.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H331, H290, H410, EUH208, H335, EUH401, H302, H372

Voorzorgsmaatregelen

  • P304 + P340, P391, SP 1, P261, P284, P314, P270, P102, P280C, P403 + P233