Reglone (W9) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Reglone (W9)

Laatste update:
10.12.2012

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
5581 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
03.11.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
03.11.2019

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H372, H410, EUH208, H335, EUH401, H290, H331

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P102, P403 + P233, P261, P304 + P340, SP 1, P270, P280C, P284, P314