Revus (W5) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Revus (W5), Fungicide

Revus (W5)

Laatste update:
18.02.2020

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12969 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
07.05.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
07.05.2021

(bedekte teelt)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Alfalfa (Medicago sativa)

Andijvie (Cichorium endivia)

Andijvie-achtigen

Aromatische kruidgewassen

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Broccoli (Brassica oleracea var. italica)

Consumptieaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H411, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, SP 1, P273, P391