Ridomil Gold - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Ridomil Gold, Fungicide

Ridomil Gold

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Registratienummer: 
12281 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

(bedekte, grondgebonden teelt)

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Bol- en Knolgewassen

Boomkwekerijgewassen

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Potplanten

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H302, EUH401, H412

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, SP 1, P337 + P313, P301 + P312, P273, P280, P305 + P351 + P338