Ridomil Gold - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Ridomil Gold

Laatste update:
21.06.2002

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12281 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2020

Anjer (Dianthus sp)

Anjer (Dianthus sp.)

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Chrysant (Chrysanthemum sp)

Gerbera (Gerbera sp)

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H412, EUH401, H302, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P301 + P312, P337 + P313, SP 1, P280, P273, P305 + P351 + P338