Ridomil Gold - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Ridomil Gold, Fungicide

Ridomil Gold

Laatste update:
20.06.2002

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12281 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2020

Anjer (Dianthus sp)

Anjer (Dianthus sp.)

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Chrysant (Chrysanthemum sp)

Gerbera (Gerbera sp)

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H412, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P102, P273, P305 + P351 + P338, P301 + P312, P337 + P313, P280