Ridomil Gold (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Ridomil Gold (W1)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12281 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

(bedekte, grondgebonden teelt)

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Bol- en Knolgewassen

Boomkwekerijgewassen

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Potplanten

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, EUH401, H319, H412

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P301 + P312, P305 + P351 + P338, P280, P337 + P313, SP 1, P102