Safir (W4) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Safir (W4), Fungicide

Safir (W4)

Laatste update:
08.03.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14434 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Andijvie-achtigen

Appel

Appel (Malus domestica)

Aromatische kruidgewassen

Boon met peul

Doperwt (Pisum sativum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P501, P270, P391, SP 1, P280C, P302 + P352