Santox (W7) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Santox (W7)

Laatste update:
03.11.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12205 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
11.07.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
11.07.2020

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Lelie (Lilium sp)

Tulp (Tulipa sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H361d, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P501, P333 + P313, P202, P308 + P313, SP 1, P302 + P352