Santox (W8) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Santox (W8)

Laatste update:
24.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12205 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Lelie (Lilium sp)

Tulp (Tulipa sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317, H361d

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, P501, P308 + P313, P202, SP 1, P280C, P333 + P313