Santox (W8) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Santox (W8)

Laatste update:
25.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12205 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Krokus (Crocus speciosus)

Lelie (Lilium sp)

Tulp (Tulipa sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H361d, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P302 + P352, P202, P333 + P313, SP 1, P308 + P313, P501