Scholar - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Scholar, Fungicide

Scholar

Laatste update:
27.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15753 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Appel

Appel (Malus domestica)

Peer (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P308 + P313, SP 1, P280C, P261, P391, P262