Score 250 EC - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Score 250 EC, Fungicide

Score 250 EC

Laatste update:
23.01.2020

Fungicide

Registratienummer: 
11453 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Appel

Appel (Malus domestica)

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bladkool-achtigen

Bladkoolachtigen

Bladselderij (Apium graveolens var. secalinum)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H410, H304, EUH066

Voorzorgsmaatregelen

  • P301 + P310, P391, P273, P337 + P313, P331, SP 1, P280