Score 250 EC (W7) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Score 250 EC (W7)

Laatste update:
28.07.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11453 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Amsoi (Brassica juncea)

Appel (Malus domestica)

Asperge (Asparagus officinalis)

Bieten

Bladkool-achtigen

Bladkoolachtigen

Bladselderij (Apium graveolens var. secalinum)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H304, H319, EUH066, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P301 + P310, SP 1, P391, P337 + P313, P331, P280