Tafari - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Tafari

Laatste update:
21.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15583 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
29.10.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.01.2020

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Lelie (Lilium sp)

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H412, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P201, P273, P202, P308 + P313, P280C, SP 1