Tafari - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Tafari

Laatste update:
22.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15583 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.10.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.01.2020

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Lelie (Lilium sp)

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H412, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P202, P280C, P273, SP 1, P308 + P313, P201