Tecto 500 SC (W2) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Tecto 500 SC (W2)

Laatste update:
18.04.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12290 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2020

Aardappel (Solanum tuberosum)

pootaardappel

Witlof (Cichorium intybus var. foliosum)

Witlof pennenteelt (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P333 + P313, P363, P102, P261, SP 1, P302 + P352, P280