Tecto 500 SC (W3) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Tecto 500 SC (W3)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12290 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

pootaardappel

Witlof (Cichorium intybus var. foliosum)

Witlof pennenteelt (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P261, SP 1, P363, P280, P102, P302 + P352, P333 + P313