Tilt 250 EC (W10) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Tilt 250 EC (W10)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8627 N
Formulering: 
VLS (Vloeistof)
End date of sale by distributors: 
19.12.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
19.03.2020

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

gras

Graszaadteelt

Potplanten

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Vaste planten

Wintergers (Hordeum vulgare)

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H315, H304, EUH401, H336, H226, H411, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, SP 1, P261, P305 + P351 + P338, P301 + P310, P210, P331, P280