Tilt 250 EC (W10) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Tilt 250 EC (W10)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8627 N
Formulering: 
VLS (Vloeistof)
End date of sale by distributors: 
18.12.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
18.03.2020

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

gras

Graszaadteelt

Potplanten

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Vaste planten

Wintergers (Hordeum vulgare)

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H226, H304, H336, H411, H319, EUH208, H315, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P280, P305 + P351 + P338, P102, P331, P301 + P310, SP 1, P210