Vertimec Gold - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Vertimec Gold, Insecticide

Vertimec Gold

Laatste update:
05.08.2021

Insecticide

Registratienummer: 
13087 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aalbes (Ribes rubrum)

Aalbes (rood, wit) (bedekte teelt)

Aalbes (rood, wit) (onbedekte teelt)

Aalbes (zwart) (bedekte teelt)

Aalbes (zwart) (onbedekte teelt)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Akkerbouwgewassen (basiszaadteelt)

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H373, H319, H335, H290, H410, H317, EUH401, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P391, SP 1, P260, P314, P280A