Vertimec Gold (W7) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Vertimec Gold (W7), Insecticide

Vertimec Gold (W7)

Laatste update:
02.06.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13087 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aalbes (Ribes rubrum)

Aalbes (zwart), (onbedekte teelt)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Akkerbouwgewassen (basiszaadteelt)

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Amsoi (Brassica juncea)

Aromatische kruidgewassen

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H290, H335, H317, H373, H319, EUH401, H410, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P260, P314, P273, P391, P280A