Vertimec Gold (W8) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Vertimec Gold (W8)

Laatste update:
15.01.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13087 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aalbes (Ribes rubrum)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Akkerbouwgewassen (basiszaadteelt)

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Amsoi (Brassica juncea)

Aromatische kruidgewassen

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H290, H319, H302, H335, H373, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP 1, P273, P314, P280A, P260