Vibrance Duo - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Vibrance Duo, Fungicide

Vibrance Duo

Laatste update:
16.07.2017

Fungicide

Registratienummer: 
15379 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)

Haver (Avena sativa)

Toepassingsgebie

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Wintergers (Hordeum vulgare)

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Winterrogge (Secale cereale)

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, EUH401, H411, H317, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, SP 1, P202, P501, P391, P261, P302 + P352