Wakil XL (W2) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Wakil XL (W2), Fungicide

Wakil XL (W2)

Laatste update:
31.08.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13296 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
31.05.2021
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2021

Doperwt (Pisum sativum)

Erwt zonder peul

Esparcette (Onobrychis viciifolia)

Hanekam (Celosia argentea)

Kapucijner (Pisum sativum)

Klaver

Lupine

Luzerne (Medicago sativa)

Veldboon (Vicia faba)

Vlinderbloemige voedergewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361fd, H373, EUH208, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P501, SP 1, P391, P270, P280