Syngenta - Integreerbaarheid Daconil| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Integreerbaarheid Daconil

Productnaam: Daconil

Actievestof: chloorthalonil

Algemeneopmerkingen: Breedwerkend, niet-systemisch, niet resistentiegevoelig fungicide.

Er zijn twee factoren van belang: de weersomstandigheden en het stadium van het gewas. Alternaria treedt op als een periode van droog weer wordt opgevolgd door een aantal warme dagen met vocht (gelijkmatige neerslag, veel dauw en/of een hoge relatieve vochtigheid). Heel veel neerslag is weer negatief voor de ontwikkeling van een infectie. Daarnaast kan Alternaria een gewas in de volle groei zelden of nooit aantasten. Pas als het gewas in de afrijpingsfase komt, wordt het vatbaar voor Alternaria.

ICM (integrated crop management) geschiktheid

Over het algemeen is Daconil een zeer veilig product zonder enige nawerking op natuurlijke vijanden

Naam natuurlijke vijand

Ei/pop

Adult/larve

Nawerking (in weken)

A. californicus

   

A. cucumeris

   

A. degenerans

   

Aphidius

 
  
 

Aphidoletes/Feltiella

   

Hommels

   

Chrysoperla

   

Cryptolaemus

   

Dacnusa/Diglyphus

   

Delphastus

   

Encarsia

   

Eretmocerus

   

Hypoaspis

   

Macrolophus

   

Nematoden

   

Orius

   

Phytoseiulus

   

Trichogramma

   

 

 

=Veilig

<25% reductie

 

=Licht schadelijk

25-50% reductie