Integreerbaarheid Ortiva met natuurlijke vijanden| Syngenta Nederland

You are here

Integreerbaarheid Ortiva met natuurlijke vijanden

Productnaam: Ortiva

Actieve stof: azoxystrobine

Algemene opmerkingen: Breedwerkend, locaal-systemisch, resistentie gevoelig fungicide.

Er zijn twee factoren van belang: de weersomstandigheden en het stadium van het gewas. Alternaria treedt op als een periode van droog weer wordt opgevolgd door een aantal warme dagen met vocht (gelijkmatige neerslag, veel dauw en/of een hoge relatieve vochtigheid). Heel veel neerslag is weer negatief voor de ontwikkeling van een infectie. Daarnaast kan Alternaria een gewas in de volle groei zelden of nooit aantasten. Pas als het gewas in de afrijpingsfase komt, wordt het vatbaar voor Alternaria.

Ortiva is veilig voor een zeer groot aantal natuurlijke vijanden en bestuivers en is daardoor uitermate geschikt om te worden toegepast in een geïntegreerd bestrijdingsschema.
Ortiva is veilig gebleken voor de volgende organismen: Amblyseius degenerans, Aphidius spp., Chrysoperla carnea, Coccinellidae spp. (lieveheersbeestjes), Encarsia formosa, Macrolophus caliginosus, Orius laevigatus, Phytoseiulus persimilis en Bombus spp. (hommels).
Naast nuttige insecten wordt in de glastuinbouw steeds vaker gebruik gemaakt van schimmelpreparaten.
Naar deze schimmelpreparaten is geen apart onderzoek gedaan, maar gezien het brede werkingsspectrum van Ortiva valt te verwachten, dat deze schimmels ook door Ortiva worden bestreden.
Waar het bacterie- en viruspreparaten betreft geldt ook dat er geen onderzoek is verricht naar effecten van Ortiva op deze preparaten.

Theoretisch gezien vallen er geen nadelige effecten van het gebruik van Ortiva op deze middelen te verwachten, maar wij bevelen aan dit eerst proefondervindelijk vast te stellen voordat het op grote schaal wordt toegepast.

ICM Fit

Azoxystrobine is uitstekend geschikt om in een geïntegreerd systeem toegepast te worden.

Naam natuurlijke vijand

Ei/pop

Adult/larve

Nawerking (in weken)

A. californicus

   

A. cucumeris

   

A. degenerans

   

Aphidius

   

Aphidoletes/Feltiella

   

Hommels

   

Chrysoperla

   

Cryptolaemus

   

Dacnusa/Diglyphus

   

Delphastus

   

Encarsia

   

Eretmocerus

   

Hypoaspis

   

Macrolophus

   

Nematoden

   

Orius

   

Phytoseiulus

   

Trichogramma

   

 

 

=Veilig

<25% reductie