Advies in aardbei| Syngenta Nederland

You are here

Advies in aardbei

Pas Switch toe vanaf het begin van de bloei met een interval van maximaal 14 dagen. Dit interval is afhankelijk van weersomstandigheden en cultivar.

Spuit Switch op momenten dat de planten gevoelig zijn voor een Colletotrichum en/of Botrytis aantasting. Dit is voornamelijk als de bloemstelen gaan strekken en de bloembladeren afvallen. Indien Switch tijdens de oogstfase wordt gespoten, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de houdbaarheid en kwaliteit van aardbeien. Door de lange duurwerking zullen de aardbeien in het handelskanaal minder snel last van bewaarziekten krijgen.

Advies bedekte teelt
De adviesconcentratie van Switch is 0,1% (100 gram op 100 liter water) ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) en vruchtrot (Colletotrichum acutatum).

Advies onbedekte teelt
De adviesdosering van Switch is 1 kg/ha ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) en vruchtrot (Colletotrichum acutatum).

Botrytisbestrijding

Test van beslissingsondersteunende systemen in aardbei, waarbij Switch curatief, 24 uur na het infectiemoment is ingezet. De eerste letter duidt op het toegelaten middel. (Uitgevoerd door PRI Wageningen)

Voorbeeld spuitschema

 

Spuitdatum

PraktijkBoWaS
curatief
BoWaS
preventief
Strawberry
Actual
Switch*Signum*

31-5-2008

TTT SwS

4-6-2008

F  T  

7-6-2008

 SS SwS

9-6-2008

S     

13-6-2008

F  F  

14-6-2008

 Sw**Sc SwSw

18-6-2008

T     

19-6-2008

 TT SwSw

21-6-2008

   T  

23-6-2008

F     

26-6-2008

 FF SwS

27-6-2008

F     

28-6-2008

   F  

2-7-2008

T     

4-7-2008

 TTTSwS

9-7-2008

T     

11-7-2008

  F   

15-7-2008

TTT SwS

18-7-2008

   T  

21-7-2008

F  T  

Aantal bespuitingen

11

77 7 7 7

* Beide objecten op BoWaS momenten gespoten
** Switch, curatief ingezet 24 uur na infectie moment

Conclusie:
Switch werkt zowel uitstekend preventief als curatief in combinatie met eventuele beslissingsondersteunende systemen. (zie ook voorbeeld spuitschema.) Er is een significant verschil tussen Switch en de overige objecten.

® Exact en Teldor zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer CropScience B.V. Frupica is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe B.V. Rovral Aquaflo, Signum, Scala en Stroby WG zijn geregistreerde handelsmerken van BASF Nederland B.V. Nimord vloeibaar is een geregistreerd handelsmerk van MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V

Werking in aardbeien

Werkingsspectrum
• Ascomyceten: Monilia, Sclerotinia, Sphaerotheca, Venturia
• Basidiomyceten: Rhizoctonia
• Deuteromyceten:
 • Botrytis, Cylindrocladium, Fusarium, Penicillium, Stemphylium
 • Bladvlekkenziektes (Alternaria, Cercospora, Colletotrichum, Septoria)

Switch werkt niet op Oomyceten: (Pythium & Phytophthora)

Switch is de nr. 1 tegen Botrytis

• Aantasting via kleine beschadigingen.
• Infectie in het veld.
• Infectie kan sterk uitbreiden tijdens uitstalleven.

Conclusie:
Zowel cyprodinil als fludioxonil laten een zeer sterke werking zien op Botrytis. Beide stoffen zorgen voor een uniek product in de Botrytisbestrijding.


Switch samengevat
• beschermt de plant van binnen en van buiten!
• is weinig gevoelig voor resistentie.
• lost perfect op.
• is een uniek product met een betrouwbare werking op Botrytis en Colletotrichum.
• heeft een lange duurwerking.
• heeft een zeer breed werkingsspectrum.
• verbetert de houdbaarheid.