Bewaarziekten in peer| Syngenta Nederland

You are here

Bewaarziekten in peer

Bestrijding nieuwe ziekte Phialophora in peren met Switch

België, uitgevoerd door PCFruit 2008

Veldproef in 4 herhalingen Waarneming: 6 mei 2011 Beoordeeld: % aantasting

Conclusie: bewaarziektebestrijding was afgelopen jaar matig. Natte weersomstandigheden zijn hiervan een grote oorzaak. Switch objecten laten net iets beter effect zien dan overige objecten.