Syngenta - Integreerbaarheid Thiovit Jet| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Integreerbaarheid Thiovit Jet

Actieve stof: spuitzwavel

Algemene opmerkingen: Breedwerkend, preventief, niet-systemisch en niet-resistentie gevoelig fungicide.
Er zijn twee factoren van belang: de weersomstandigheden en het stadium van het gewas. Alternaria treedt op als een periode van droog weer wordt opgevolgd door een aantal warme dagen met vocht (gelijkmatige neerslag, veel dauw en/of een hoge relatieve vochtigheid). Heel veel neerslag is weer negatief voor de ontwikkeling van een infectie. Daarnaast kan Alternaria een gewas in de volle groei zelden of nooit aantasten. Pas als het gewas in de afrijpingsfase komt, wordt het vatbaar voor Alternaria.
 

ICM Fit
Spuitzwavel geeft een aanzienlijk remmende werking op de populatieopbouw van vele biologische bestrijders. Voorkom directe blootstelling en pas spuitzwavel alleen toe als ruim voldoende biologische bestrijders in het gewas aanwezig zijn.

Naam natuurlijke vijand

Ei/pop

Adult/larve

Nawerking (in weken)

A. californicus

   

A. cucumeris

   

A. degenerans

   

Aphidius

   

Aphidoletes/Feltiella

   

Hommels

  

0

Chrysoperla

   

Cryptolaemus

  

1

Dacnusa/Diglyphus

  

1

Delphastus

   

Encarsia

  

2-4

Eretmocerus

  

1

Hypoaspis

   

Macrolophus

   

Nematoden

  

0

Orius

   

Phytoseiulus

  

0

Trichogramma

   

 

 

=Veilig

<25% reductie

 

=Licht schadelijk

25-50% reductie

 

=Gem. schadelijk

50-75% reductie

 

=Compatibel