Syngenta - Calaris - Advies| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Calaris - Advies

Advies

Calaris is de basis voor onkruidbestrijding in maïs. De 3-wegmix staat garant voor een schoon perceel. Enkel voor bepaalde situaties is een afwijkend advies nodig.

Advies onkruidbestrijding maïs

Afwijkende adviezen:

  • Problemen met haagwinde, zwaluwtong of varkensgras:

Voeg 0,3 l/ha Banvel toe of 0,3 kg/ha Casper of 20 gram/ha Peak

  • Gladvingergras en ooievaarsbek:

Voor opkomst 1,6 l Dual Gold of spuit in het 2-bladstadium van de maïs en

verhoog de Calaris dosering naar 1,5 l/ha.

  • Aardappelopslag:

Verhoog Calaris naar 1,5 l/ha en voeg 0,3 l/ha Banvel toe

  • Kweek:

Verhoog de dosering Milagro naar 1 l/ha.

  • Latige breedbladigen:

Zoals haagwinde of kamille: voeg middelen zoals Casper, Peak of Banvel toe.

Volggewassen

Vanwege de werkzame stof mesotrione kunt u de onderstaande gewassen als volggewas het best vermijden: bieten, erwten, bonen en groenten zoals kool, sla en spinazie. Onder ongunstige omstandigheden (koude winters, slecht bodemstructuur e.d.) kan in deze volggewassen gewasschade optreden.
Bij het sluiten van de maïs wordt vaak grassen ingezaaid. Dit is mogelijk als er na de bespuiting een wachttijd wordt aangehouden van 3 tot 4 weken. Uiteraard mag er geen bodemherbicide met grassenwerking zoals Dual Gold zijn gebruikt.