You are here

Actara als bladtoepassing

Actara als bladtoepassing

Bladluizen en coloradokever in aardappelen kunnen veel schade aanrichten. Zuigschade en overdracht van virussen en toprol door bladluizen zorgen voor verlies van opbrengst en kwaliteit. Kevers en larven van de coloradokevers veroorzaken eerst rand- en gatenvraat en later skeleteer-en kaalvraat. Dit kost u geld. Met Actara kunnen we alle, in aardappelen voorkomende bladluizen, larven en kevers van de coloradokever, effectief bestrijden.
Rond half juni kunnen we normaal gesproken de eerste luizen in het gewas waarnemen. Om toprol en opbouw van een luizenpopulatie in het gewas te voorkomen, is het zaak om in deze periode een luisbestrijding uit te voeren. Actara is hiervoor de beste koop. Snel, effectief, langdurig en verrassend voordelig.

Actara bestrijd alle voorkomende bladluizen in de aardappelteelt zoals o.a.:
Aardappeltopluis(Macrosiphum euphoribiae)
Wegedoornluis(Aphis nasturtii)
Vuilboomluis(Aphis frangulae)
Perzikbladluis (Myzus persicae)

Actara heeft een snelle, directe contactwerking. Binnen een half uur na opname wordt de luis verlamd en treedt er geen verdere schade op. Door de uitstekende systemische werking zorgt Actara voor een lange duurwerking. Daarnaast is Actara mengbaar met alle gangbare middelen tegen Phytophthora, zoals Revus en Shirlan.

Hoe in de praktijk?

Pas 0.08 kg/ha Actara toe met 400 Liter water
Voor een goede bestrijding is het noodzakelijk dat Actara goed over het gewas verdeeld wordt, zodat de contactwerking optimaal is en de opname en het transport door de plant maximaal zijn. Spuit daarom zodra de eerste luizen gevonden worden.

Hoewel Actara weinig gevaarlijk is voor de meeste natuurlijke vijanden van de bladluis, bleek Actara niet veilig voor bijen en hommels. Dit betekent dat:
• Actara mag niet worden toegepast in bloeiende gewassen of als er bloeiende onkruiden voorkomen. Controleer het veld voor toepassing.
• Omdat gewas en onkruid niet bloeien en door de preventieve inzet om luizen te bestrijden is er geen risico voor bijen als Actara wordt gebruikt op Toprol tijdstip (vroeg in seizoen).
• Pas Actara toe zodra aantasting wordt waargenomen, maar er nog geen honingdauw aanwezig is.
• Bescherm bestuivers: gebruik Actara met verstand

Waarom Actara?

  • Bestrijdt bladluis snel en effectief en biedt daardoor extra bescherming tegen virussen.
  • Actief in lage dosering.
  • Werkt direct vanaf opkomst van de aardappelen.