Actara - Integreerbaarheid met natuurlijke bestrijders in glastuinbouw| Syngenta Nederland

You are here

Actara - Integreerbaarheid met natuurlijke bestrijders in glastuinbouw

Productnaam: Actara

Actieve stof: thiamethoxam

Algemene opmerkingen: breedwerkend systemisch insecticide.

Er zijn twee factoren van belang: de weersomstandigheden en het stadium van het gewas. Alternaria treedt op als een periode van droog weer wordt opgevolgd door een aantal warme dagen met vocht (gelijkmatige neerslag, veel dauw en/of een hoge relatieve vochtigheid). Heel veel neerslag is weer negatief voor de ontwikkeling van een infectie. Daarnaast kan Alternaria een gewas in de volle groei zelden of nooit aantasten. Pas als het gewas in de afrijpingsfase komt, wordt het vatbaar voor Alternaria.

ICM Fit
Redelijk tot goed integreerbaar als direct contact voorkomen wordt. Dus frequent toepassen over de kop van het gewas of toepassing voor introductie is in het algemeen veilig voor de natuurlijke vijanden (vooral roofmijten), vanwege de kortere nawerking op het blad. Bij hoge dosering tegen trips en wittevlieg zal de nawerking uiteraard langer zijn (zie tabel):

Naam natuurlijke vijand

Ei/pop

Adult/larve

Nawerking (in weken)

A. californicus

   

A. cucumeris

   

A. degenerans

   

Aphidius

   

Aphidoletes/Feltiella

   

Hommels

   

Chrysoperla

   

Cryptolaemus

   

Dacnusa/Diglyphus

  

1-2

Delphastus

   

Encarsia

  

1-4

Eretmocerus

  

1-4

Hypoaspis

   

Macrolophus

  

1-3

Nematoden

   

Orius

  

1-4

Phytoseiulus

   

Trichogramma

   

 

 

=Veilig

<25% reductie

 

=Licht schadelijk

25-50% reductie

 

=Gem. schadelijk

50-75% reductie

 

=Schadelijk

>75% reductie

 

=Niet Compatibel