Integreerbaarheid Actellic| Syngenta Nederland

You are here

Integreerbaarheid Actellic

Productnaam: Actellic

Actieve stof: pirimiphos-methyl

Algemene opmerkingen: breedwerkend insecticide / acaricide met sterke dampwerking.

Er zijn twee factoren van belang: de weersomstandigheden en het stadium van het gewas. Alternaria treedt op als een periode van droog weer wordt opgevolgd door een aantal warme dagen met vocht (gelijkmatige neerslag, veel dauw en/of een hoge relatieve vochtigheid). Heel veel neerslag is weer negatief voor de ontwikkeling van een infectie. Daarnaast kan Alternaria een gewas in de volle groei zelden of nooit aantasten. Pas als het gewas in de afrijpingsfase komt, wordt het vatbaar voor Alternaria.

ICM Fit
Actellic is niet integreerbaar en wordt ingezet om schoon te kunnen oogsten en afleveren.

Naam natuurlijke vijand

Ei/pop

Adult/larve

Nawerking (in weken)

A. californicus

   

A. cucumeris

  

8

A. degenerans

  

8

Aphidius

   

Aphidoletes/Feltiella

   

Hommels

   

Chrysoperla

   

Cryptolaemus

   

Dacnusa/Diglyphus

  

 

Delphastus

   

Encarsia

  

8

Eretmocerus

   

Hypoaspis

   

Macrolophus

   

Nematoden

   

Orius

   

Phytoseiulus

  

4

Trichogramma

  

4

 

 

=Licht schadelijk

25-50% reductie

 

=Schadelijk

>75% reductie

 

=Niet Compatibel