You are here

Syngenta - Integreerbaarheid Plenum

Luis maar ook witte vlieg zijn lastig te bestrijden plagen in met name de glastuinbouw, boomkwekerij en de teelt van buitenbloemen. Plenum combineert een uitstekende werking op zowel luis als witte vlieg met een goede integreerbaarheid. Daarom wordt Plenum zo succesvol ingezet in met name de geintegreerde teelten onder glas. Maar ook in de consumptieaardappelteelt worden de laatste jaren sluipwespen en zweefvliegen met succes benut dankzij de goede integreerbaarheid van Plenum. Plenum is veilig voor vrijwel alle natuurlijke vijanden (zie ook productintegreerbaarheid)

Actieve stof: pymetrozine

Algemene opmerkingen: De actieve stof is systemisch. Het werkt met name door opname en heeft een geringe contactwerking. De werking is traag en afhankelijk van de opname door het gewas en de weersomstandigheden. Hoe warmer het is, des te sneller het werkt.

Er zijn twee factoren van belang: de weersomstandigheden en het stadium van het gewas. Alternaria treedt op als een periode van droog weer wordt opgevolgd door een aantal warme dagen met vocht (gelijkmatige neerslag, veel dauw en/of een hoge relatieve vochtigheid). Heel veel neerslag is weer negatief voor de ontwikkeling van een infectie. Daarnaast kan Alternaria een gewas in de volle groei zelden of nooit aantasten. Pas als het gewas in de afrijpingsfase komt, wordt het vatbaar voor Alternaria.

ICM Fit
Veilig in gebruik op vrijwel alle natuurlijke vijanden gedurende het geïntegreerde teeltseizoen.

Naam natuurlijke vijand

Ei/popy/

Adult/larvey/

Nawerking (in weken)y/

A. californicus

   

0

A. cucumeris

   

0

A. degenerans

   

0

Aphidius

   

0

Aphidoletes/Feltiella

   

0

Hommels

   

0 uur

Chrysoperla

   

2

Cryptolaemus

   

0

Dacnusa/Diglyphus

   

0

Delphastus

     

Encarsia

   

0

Eretmocerus

   

0

Hypoaspis

   

0

Macrolophus

   

2

Nematoden

   

0

Orius

   

0

Phytoseiulus

   

0

Trichogramma

   

0

 

 

=Veilig

<25% reductie

 

=Licht schadelijk

25-50% reductie

 

=Compatibel