Force 20CS | Syngenta Nederland

You are here

Force 20CS

De werkzame stof: Tefluthrin

Van oorsprong een natuurlijke werkzame stof 

Chemische klassePyrethrïde
Werkzame stof Tefluthrine
Mechanisme Contactwerking via bodemlucht
Verspreiding Dampdruk in de bodemlucht
Planten   Overdracht van zenuwimpulsen
InsecticidewerkingNiet-systemisch
FormuleGecapsuleerde suspensie (CS)

 

 

Hoe werkt het?

Absorptie door de plaag

 • Dampvorm dringt in de huid van het insect door via de ademhalingsorganen 
 • Verdeling over de trachea
 • Uitwerking op zenuwstelsel 
 • Verstoring van de werking van het Na-kanaal 

Absorptie in de planten 

 • Absorptie via de wortels is in theorie mogelijk 
 • Binding aan organische bodemcomponenten dominant 
 • Beperkte oplosbaarheid in water 
 • Geen translocatie omhoog (bevestigd door laboratoriumproef) 

 

Gunstige eigenschappen

1. Dampdruk in de bodemlucht

 • Ook werkzaam in droge bodem
 • Werking voordat plaag de planten bereikt
 • Geen gevaar van uitloging! (belasting van grondwater) 

  2. "Fytotonische werking”

 • Hoge selectiviteit
 • Stimuleert de groei (granen enz.)

3. brede werking 

 • Veel bodemplagen (draarworm, langpootmug, aardrupsen)

 

 

Langzame vrijgave in bodem

 • De dampfase van Tefluthrin bouwt een beschermingszone rond de wortels
 • Formulering geeft de actieve stof langzaam vrij voor  een verlengde werking
 • Lage temperaturen verlengen de werking

Belangrijk criterium: zaaidiepte
                                                                    
Belangrijk criterium: zaaidiepte

 


                                                                 Aangrijpingspunt van de insecten