Rendement Powercellrassen| Syngenta Nederland

You are here

Rendement Powercellrassen

Het rendement van Powercell rassen

De waarde van extra drogestof opbrengst per hectare

Rekenvoorbeeld voor rantsoen met veel mais, de grote lijnen:

- 1 ha snijmaïs geeft 45 à 50 ton verse opbrengst
- Dit komt overeen met een drogestofopbrengst van 16 à 17.000 kg
- 1 ton drogestof heeft een (gemiddelde) waarde van 100 €

De waarde van extra droge stof opbrengst

In de resultaten tabellen zien we meestal “relatieve cijfers”.

Voor ds-opbrengst kan men deze ongeveer vertalen als volgt:

- 103 rel (zeer hoge opbrengst) = 17.500 kg ds = € 1750
- 100 rel (referentie niveau) = 17.000 kg ds = € 1700
- 97 rel (lagere opbrengst) = 16.500 kg ds = € 1650

500 kg ds = + 50 €

De waarde van extra VEM per kg drogestof

Rekenvoorbeeld voor rantsoen met veel maïs, de grote lijnen:

- Voorbeeld: een koe eet 21 kg maïs per dag = 7 kg drogestof maïs
- 300 lactatiedagen= 2100 kg ds uit sijmaïs
- Voor 1 liter melk is +/- 460 VEM nodig. Melkprijs 1 liter melk is € 0,35
 

Extra VEM betekent:
- 980 VEM (rel = 98, lage voederwaarde)
Productie = 2100 x 980/460 = 4474 liter melk

- 1000 VEM (rel = 100, referentie voederwaarde)
Productie = 2100 x 1000/460 = 4656 liter melk

- 1020 VEM (rel = 102, hoogste voederwaarde)
Productie = 2100 x 1020/460 = 4656 liter melk

1 VEM = + 1,5 €/koe per jaar

20 VEM extra = 90 l melk extra = 30 € extra/koe