Schimmelbestrijding in appels | Syngenta Nederland

You are here

Schimmelbestrijding in appels

Advies tegen schimmels in appel

Schurft

Schurft (Venturia spp.) vormt in de appelteelt een probleem gedurende het gehele teeltseizoen. De schimmel kan de opbrengst en kwaliteit van de appel aanzienlijk beïnvloeden.
Schurft overleeft op afgevallen bladeren. De ascosporen verspreiden zich zodra de temperatuur in het voorjaar stijgt.

Aangetaste bladeren vertonen olijfgroene vlekken, die snel groter en bruinzwart worden en de bladeren tenslotte doen afsterven. Vruchtaantasting is herkenbaar aan kleine olijfgroene tot grijze aangetaste plaatsen, waarvan het centrum ingedroogd is en eventueel littekens vertoont.

Wanneer de schurftaantasting matig tot zwaar is, kan dit leiden tot bewaarschurft.

Advies voor echte meeldauw in appel

Echte meeldauw (Podosphaera leucotricha) in appel is te herkennen aan de witte pluimen of de witte waas over de bladeren (in peer is probleem veel kleiner). Op de vruchten is het kenmerkend door de netvormige structuur over de vrucht die tevens zorgt voor verruwing.

Echte meeldauw is primair aanwezig in blad- en bloemknoppen op appel en overwintert als mycelium. Sporen kunnen zich gemakkelijk verspreiden met de wind. Deze verspreiding kan plaatsvinden vanaf mei. Door middel van hoge relatieve luchtvochtigheid en warm weer breidt echte meeldauw zich snel en gemakkelijk uit