Actievoorwaarden winactie | Syngenta Nederland

You are here

Actievoorwaarden winactie

Actievoorwaarden winactie Bluetooth oortjes van Syngenta

Deelname actie:

 • Deelname is kosteloos
 • De gevraagde gegevens op het invulformulier moeten volledig ingevuld zijn.
 • De actie loopt t/m 15 februari 2021

Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de fruitnieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Gegevensverzameling:

 • De deelnemer geeft Syngenta door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van fruitnieuwsbrieven van Syngenta, alsmede het informeren van de prijswinnaar.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Winnaar:

 • De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

Terug naar de actiepagina >

Win oortjes