Snoeptomaat teeltinfo #4 2021 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo snoeptomaat #4 2021

>> Lees hier de vorige teeltinfo (mei 2021 terug)

Actuele situatie

We hebben de laatste weken fors minder licht gehad met relatief hoge temperaturen. Over alle segmenten zien we dat de gewassen aan kracht ingeleverd hebben. De koppen zijn nog redelijk sterk maar de trossen staan door het tekort aan licht soms minder krachtig. Op een enkel bedrijf zien we zien een blekere kop, er wordt dan vaak te weinig voeding aangeboden. De bladlengte zien we toenemen door het vochtiger weer.

In de grafiek zien we de terugval van de lichtsom in het tweede kwartaal tot en met week 26. We liggen nu 9% achter op vorig jaar maar t.o.v. het meerjarig gemiddelde hebben we nog 6 % meer licht.

Wat is de actuele situatie van onze rassen?

Sweetelle in de kas

Sweetelle (foto rechts): De gewassen staan ondanks het weinige licht over het algemeen goed in balans. We zien soms wel ’n iets minder sterke tros. Het gemiddeld vruchtgewicht varieert van 10.5 tot 12.0 gram, afhankelijk van hoe er gepunt is. De producties lopen door het donkere weer iets terug, de totale producties liggen nu iets achter in vergelijking met vorig jaar. De aanmaak ligt op 90-120 vruchten per week, afhankelijk van het snoeibeleid. De plantbelasting is langer hoog gebleven dan voorgaande jaren, tot soms ruim boven de 700 stuks per m². De plantbelasting zakt de laatste weken geleidelijk en ligt nu op ongeveer 550-600 vruchten per m2. Het percentage splijttrossen is in de voorgaande weken fors teruggelopen door de hoge plantbelasting, is nu weer rond de 20-30%. De vruchtkwaliteit en houdbaarheid zijn zeer goed.

Laat de plantbelasting in de (na)zomer niet te ver oplopen (niet boven de 600/m²), dit gaat zeker na de langste dag ten koste van de vitaliteit van het gewas. We zien steeds meer telers die het hele jaar door punten, dit hoeft zeker geen productie te kosten! Wij adviseren om in ieder geval vanaf eind juli te punten om het gemiddeld vruchtgewicht op peil te houden naar het eind van het seizoen. Haal dan bij de 3-4de tros onder de bloeiende tros de nabloei weg.

Afhankelijk van de gewasvulling kan er vanaf ongeveer eind juli weer een blaadje uit de kop meegenomen worden.

Angelle:  De gewassen en trossen staan over het algemeen sterk, we zien wel dat de zetting door het wisselvallige weer soms wat onregelmatig is geweest. Angelle zal zich niet snel overbelasten en hoeft niet gesnoeid te worden. Vanaf midden juli kan er gerust weer een blaadje uit de kop gehaald worden.

Duelle (foto links): De gewassen zijn goed met het wisselvallige weer omgegaan. Het bladvolume is voldoende gebleven. De bladeren zijn korter in vergelijking met bv. Sweetelle maar de bladschijven zijn wat groter. De trosontwikkeling en zetting blijven makkelijk doorgaan, ook bij de lage lichtomstandigheden van de afgelopen weken. Het percentage splijttrossen is zelfs bij een maximale plantbelasting niet onder de 40-50% gekomen. De plantbelasting is nu teruggelopen naar iets boven de 600 stuks per m², we zien dan direct weer het percentage splijttrossen oplopen naar 70-90%. We hebben net als vorig jaar goede resultaten gezien bij telers die goed geanticipeerd hebben op het wisselvallige weer door in het bemestingsschema de Ca/K verhouding fors aan te passen wanneer er een periode met veel verdamping voorspeld werd. We zien hier nagenoeg geen neusrot en de kwaliteit is ook goed gebleven. Zodra het warme weer achter de rug is kan weer gerust terug naar een normaal schema geschakeld worden. Hou dus bij voorspeld warm weer goed de verdamping in de gaten en blijf tot zeker half september aansturen op voldoende beschikbaar calcium voor de plant. Hou met snoeien (punten) de plantbalans op orde. Bij zwakkere planten mag gerust de tros verenkeld worden om het gewas goed uniform te houden.

Bamano: De gewassen staan vrij open. Met het wat wisselvalliger weer is de zetting soms wat moeizaam bij gewassen met een te hoge plantbelasting. Ook bij Bamano zijn de productie en kwaliteit uitstekend. Voor de kracht in de plant zal het belangrijk zijn de plantbelasting niet te hoog te late

n worden, vanaf eind juni liefst niet meer boven de 600 stuks/m². Bamano blijft zeer makkelijk bloemen aanmaken en vruchtzetting geven. Er moet dus wat meer gesnoeid worden dan bij bv. Sweetelle. Een blaadje uit de kop wegnemen zal over het algemeen ook in het najaar niet nodig zijn.

Ivorino: Met voldoende generatieve sturing is de troskracht en zetting goed gebleven. Bij Ivorino kan gerust het gehele jaar bij elke tros een blaadje uit de kop meegenomen worden. Er hoeft ook in de (na)zomer niet gesnoeid te worden.

Monile: Dit ras heeft een planttype tussen de Ivorino en Bamano in. Het gewas is voldoende sterk. Snoeien zal na 1 juli niet meer nodig zijn. Een blaadje uit de kop zal voorlopig nog niet nodig zijn, enkel vanaf ongeveer eind juli als het gewas vol dreigt te worden. Zorg bij hoge instraling voor voldoende bladbedekking op de oogstbare trossen om de doorkleuring te optimaliseren.

Dubbo: De zetting blijft prima, ook bij trossen die wat minder sterk lijken. De gewassen staan soms wat open. Dubbo laat bij het wisselvallige weertype ook nu weer zien dat het zeer sterk is tegen neusrot. Hou goed de troskracht in de gaten als het licht afneemt. We adviseren om op max. 11-12 vruchten per tros te snoeien. Verenkel de dubbele trossen. Een blaadje uit de kop zal niet nodig zijn.

KM5512: Dit ras geeft met dit warmere weer makkelijk een open gewas met korte bladeren. De troskracht kan wat minder zijn, de zetting blijft afdoende. Trossnoei en kopblaadjes wegnemen is niet nodig. We zien over het algemeen veel koppen per m2 (> 5.5 /m2). Als er lang doorgeteeld wordt kan het overwogen worden om wat terug te koppen in het najaar, anders kan het gewas wat vegetatief zwak gaan staan.

Klimaat, aandachtspunten, watergift en ziekten/plagen

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaatsturing? (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen, enzovoort)

Vooral de laatste weken hebben we een herfstachtig weertype met eigenlijk te weinig licht voor de gerealiseerde temperatuur. Probeer de etmaaltemperatuur te verlagen in deze omstandigheden (hou wel de luchtvochtigheid en koptemperatuur in de gaten!). Zorg echter wel dat het gewas altijd afdoende opgewarmd is als de dag begint. Zet de ventilatietemperatuur kort op de stooktemperatuur voor een vlotte luchting. Bij eventueel lagere buitentemperaturen (ongeveer < 12 oC) wel voorzichtiger doorluchten met een hogere P-band.

Let op met het gebruik van schermen om de instraling én uitstraling te beperken, onjuist gebruik kan een vegetatief zwak gewas tot gevolg hebben!

Wat zijn de aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken?

Zorg bij hoge temperaturen en/of een hoge instraling voor voldoende bladbedekking voor de kwaliteit (een richtlijn is 13-15 bladeren, afhankelijk van de gevuldheid van het blad)

Hou zoals eerder al aangegeven goed de plantbelasting in de (na)zomer in de gaten. Een te hoge plantbelasting gaat ten koste van de vitaliteit en uiteindelijk ook ten koste van de productie. Normaliter zal punten (snoeien) in het najaar geen productie hoeven te kosten en zal het een besparing geven op de oogstarbeid.

Hoe is de watergift strategie?

Zoals eerder aangegeven zien we bij alle segmenten soms een wat blekere gewaskleur.         Bij een teruglopende verdamping wordt er uiteraard minder water gegeven maar daardoor kunnen er ook makkelijk te weinig meststoffen aangeboden worden als de EC niet verhoogd wordt. Probeer te druppelen tussen 2 uur na zon op en 3 uur voor zon onder om de gewenste intering te bereiken. Een aanvullende nachtbeurt kan noodzakelijk zijn als er te vroeg gestopt is met watergeven.

EC: We adviseren een minimale EC-gift van ongeveer 3.0 - 3.2 mS (dag-donker), met een lichtverlaging van 0.3 – 0.5mS

pH: Hou bij veel vegetatieve groei goed de pH in de gaten. Veel stikstofopname doet de pH makkelijk snel oplopen. Dit kan de oplosbaarheid en beschikbaarheid van andere meststoffen ernstig beperken met bijvoorbeeld neusrot tot gevolg.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Laat de EC niet te ver (niet boven de 5.5mS) oplopen. Dit gaat ten koste van de groei en productie.

Bij voorspelde hoge verdamping is het van belang bij neusrotgevoelige rassen de Ca/K verhouding (fors)aan te passen in het druppelschema. Als de verdamping weer terug op een normaal niveau is kan het schema weer terug aangepast worden.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

We zien opvallend veel telers die moeite hebben om de spint onder controle te krijgen. Zoals altijd is goed scouten belangrijk op een aantasting tijdig in de kiem te smoren. Ook galmijt komen we al op veel bedrijven tegen, zeker op bedrijven met belichting. Met tijdig zwavel spuiten is dit goed onder controle te houden.

Tuta absoluta is juist minder aanwezig dan voorgaande jaren. Let op de witte vlieg als er chemisch bestreden wordt tegen nesidiocorus. Omdat de macrolohpus-populatie vaak ook flink terugloopt bij een chemische bestrijding zien we soms een zeer forse toename van de witte vlieg aantasting.

Bedankt voor het lezen

De volgende teeltinfo is voorzien voor half augustus

>> Vragen of opmerkingen? Neem contact met onze experts op!

Open dag glasgroenten 2019