Snoeptomaat teeltinfo #5 2021 | Syngenta Nederland

You are here

Snoeptomaat teeltinfo #5 2021

>> Lees hier de vorige teeltinfo (juli 2021 terug)

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?
De laatste 8 weken blijft de lichtsom vaak achter op zowel vorig jaar als op het langjarig gemiddelde. We hebben al meerdere zomerweken gehad onder de 10.000 J/m2. Toch is de cumulatieve lichtsom nog iets boven het meerjarig gemiddelde (+3%), uiteraard wel fors minder dan vorig jaar. 
De vrij lage buitentemperaturen in combinatie met het vochtige weertype hebben als resultaat dat we over het algemeen (te)makkelijk groeiende gewassen zien. De rassen die van zichzelf wat generatiever zijn staan er over het algemeen zeer goed op met een goede groei en balans. De wat vegetatievere rassen moeten bijgestuurd worden om in balans te blijven en niet te veel energie in het gewas te steken. Bij deze wat vegetatieve gewassen zien we dan vaak wat meer steektrossen met wat blekere bloemen. Als er dan onvoldoende actief gestuurd wordt gaan er teveel bloemen openstaan die minder vlot afbloeien.
De producties liggen bij de snoeptomaten ongeveer 0.5 tot 1.5 kg/m2 achter op vorig jaar. De plantbelastingen zijn vaak nog wel hoger dan vorig jaar, dus de achterstand zal (deels) nog ingelopen kunnen worden.

 

Wat is de actuele situatie van onze rassen?

Sweetelle
De gewassen staan over het algemeen mooi in balans, duidelijk meer groei dan vorig jaar met fors meer bladlengte. Het percentage splijttrossen is meest tussen de 20 en 35%. De aanmaak per week varieert flink per teler maar is meest ongeveer 90 stuks per m2. Meer is ook niet aan te raden met het beperkte licht dat we hebben. De plantbelasting ligt op zo’n 520-600 vruchten per m2, iets minder dan vorig jaar. Bij telers die het meest gesnoeid hebben zien we nu een gemiddeld vruchtgewicht van boven de 11 gram, bij telers die minder gesnoeid hebben is het rond de 10 -11 gram. De kwaliteit is zeer goed.

Angelle 
Angelle kan met dit weertype soms wat te vol staan, zeker bij teelten met meer dan 4.5 kop/m2. We zien dan de troslengte en het aantal bloemen iets teruglopen. Het is aan te raden het gewas voldoende open te houden en met voldoende generatieve sturing het gewas in balans te houden.

Duelle 
Duelle houdt zeer makkelijk sterke trossen, ook met het mindere licht. Het percentage splijttrossen is ongeveer 50-70%, soms zelfs nog hoger. De gewassen staan overal goed in balans met mooie bloemen en een vlotte zetting. De plantbelasting ligt mede daardoor over het algemeen boven die van Sweetelle. Opvallend blijft het hogere waterverbruik bij Duelle t.o.v. Sweetelle. Het vruchtgewicht is ongeveer 11.5 – 12.5 gram. 

Bamano 
De gewassen staan er prima op met meer groei dan vorig jaar. De trossen zijn vrij sterk en de zetting is goed. Blijf wel goed de plantbelasting in de gaten houden, Bamano is een ras dat zichzelf makkelijk belast. Wij adviseren om goed het verloop van de vruchtaanmaak in de gaten te houden en bij te sturen door middel van vruchtsnoei. De kwaliteit is prima. 

Ivorino 
Ivorino heeft net als Angelle een wat vegetatiever en groeikrachtiger planttype. Blijf continu generatief sturen en neem wekelijks een blaadje mee uit de kop.

Dubbo 
De Dubbo staat er over het algemeen goed op met “vlezige” koppen en een goede troskracht en zetting. Dubbo laat ook met dit weertype zien erg sterk te zijn tegen neusrot.

KM5512 
De gewassen staan meest vrij open met wat korter blad. Een hogere plantafstand van 5.5 – tot 6 koppen per m2 is in principe geen probleem, eerder zelf beter voor een goede balans en optimale productie en kwaliteit. Waak er met dit vochtiger weertype wel voor dat de gewassen niet vegetatief zwak worden. Het aantal bloemen per tros loopt wat terug naar zo’n 9-12 stuks per tros. De zetting blijft goed als er rustig en generatief gestuurd wordt.

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaat- en gewassturing?

Met het huidige, relatief koele, donkere en vochtige weertype kan er vlot doorgelucht worden. Activeer het gewas voldoende in de morgen zodat het al vlot verdampt als de zon doorkomt. Daarna kan er in de ochtend wat vlotter doorgelucht worden met een luchtlijn kort op de stooklijn. Streef bij een inactief buitenklimaat altijd naar een flinke DIF door middel van middagpiek (met eventueel een lichtverhoging) om het gewas goed te activeren en daardoor generatief te sturen. Hiermee bevorderen we de bloemkwaliteit en afbloei. Een mooi richtpunt is maximaal 3 bloemen open te hebben per tros (bij snoeptomaten). Meer dan 3 open bloemen per tros geeft aan dat de afbloei te traag gaat.  Een te hoge dagtemperatuur kan in de nacht gecompenseerd worden, dit om een te hoge etmaaltemperatuur te voorkomen.

Geef voldoende CO2 als het weertype het toelaat, dit om de plant generatief te sturen en te assimilatie te optimaliseren.

De zomer is nog zeker niet voorbij! Bij een eventueel warmer weertype met kastemperaturen boven de 30°C en wat zwakkere gewassen kan de CO2 dosering sterk verlaagd worden, zeker als het vochtdeficiet erg hoog is.

Streef in het geval van verwachte hoge etmaaltemperaturen naar het zoveel mogelijk drukken van de kastemperaturen. In het geval van (zeer) hoge buitentemperaturen is enkel activeren in de ochtend voldoende. Zet de ingestelde ventilatietemperaturen daarna voldoende laag in en wees voorzichtig met het inbrengen van teveel warmte om de buffertank te legen. Gedurende de namiddag- en avonduren kunnen de luchtramen geknepen worden, hoofzakelijk aan de windzijde. Op deze manier kan de kastemperatuur onder de buitentemperatuur gehouden worden.

Let altijd op met het gebruik van klimaatschermen om licht weg te schermen, onjuist gebruik kan de gewassen makkelijk doen verzwakken.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken?

Het is van belang voldoende kracht in het gewas te houden naar het najaar toe. De instraling en lichtsom zullen rond deze tijd verder afnemen terwijl het vocht en de buitentemperaturen juist relatief hoog zijn. Probeer bij snoeptomaten te sturen op een vruchtaanmaak van ongeveer 85-90 vruchten per m2 per week tot eind augustus, 75 tot 3de week september en 65 tot einde teelt. Vergeet niet dat de uitgroeiduur van de vruchten vanaf half augustus elke week met ongeveer 1.5 dag toeneemt! Snoeien zal, zeker in deze tijd van het jaar, geen productie hoeven te kosten en zal de oogstnorm verhogen. Een richtlijn is om vanaf nu sowieso bij de 4de tros van boven de nabloei weg te halen en bij een hogere aanmaak zoals hierboven aangegeven bij de 3de tros van boven de nabloei weg te halen. Bij zwakkere planten kan er incidenteel een (deel van een) tros uitgehaald worden om de gewassen wat gelijker te krijgen.

Met een vochtiger koeler weertype zoals nu kan er eerder een blaadje uit de kop meegenomen worden. Bij een eventuele warme periode met hogere verdamping moet dit natuurlijk heroverwogen worden.

Bij warm weer mag het blad onderin enkele dagen langer blijven zitten, het voorkomt “gele schouders” bij rassen die daar gevoelig voor kunnen zijn. Wij adviseren bij dit warme weer om bij onze snoeptomaten zo’n 15-16 bladeren per plant aan te houden. Bij koeler weer kan dit naar 13-14 bladeren, afhankelijk van het bladoppervlak, ras en gewasstand.

Hoe is de watergift strategie?

Het is belangrijk om bij een lage verdamping voldoende voeding aan te bieden! We zien anders snel bleke koppen en fletse bloemen. Bij een watergift van minder dan ongeveer 25 liter per m2 per week kan er beter niet onder de 3 mS gegeven worden. Uiteraard stijgt de EC gemakkelijk tijdens een periode van eventueel warmer weer. Verlaag de druppel EC ook dan echter niet te veel, de plant heeft voldoende voeding nodig. Laat de druppel EC liefst niet onder de 2,5 mS zakken.

Pas op met de watergift in de namiddag met toenemend vocht en kortere dagen. Een stelregel blijft: bij twijfel beter niet gieten. Het is beter ’s avonds een aanvulbeurt te geven om het gewenste vochtniveau te bereiken. Teer minimaal zo’n 12% in gedurende de nacht om de wortels sterk te houden.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Verhoog de Calcium gift, vermijd ammonium en verlaag de kali gift om het risico op neusrot te beperken. Na half september zal het risico op neusrot echter zeer beperkt zijn.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

We zien onderweg meer Tuta dan afgelopen jaren, het is wel zeer verschillend per regio. We zien (zeer) goede resultaten met de inzet van feromonen, het is wel van belang ze tijdig in te zetten.

Een enkele teler heeft moeite de witte vlieg onder controle te krijgen. Het snel inzetten van vanglinten kan goed helpen om de populatie verder onder controle te krijgen.

Door het sterk wisselende weertype zien we ook wat meer problemen met botrytis en meeldauw.

Heb je nog algemene tips voor de komende periode?

Houdt de bevlieging goed in de gaten. Bij een minder goede bloemkwaliteit is de bloem minder aantrekkelijk voor de hommels.

Eventueel gebruikte coatings op het dek kunnen na begin september weer verwijderd worden.

We zien wat veranderingen voor wat betreft de rassenkeus bij onderstammen. Met de juiste combinatie van onderstam en ras, haalt u het beste resultaat! Met Kardia is er in de voorgaande teeltseizoenen goede ervaring opgedaan. Voor komend seizoen bieden wij u ook proefzaden van de nieuwe Aorta als onderstam aan, een broertje van Kardia met extra Fusarium resistentie. Onze vertegenwoordigers kunnen u goed helpen bij het maken van de juiste keuze.

Dit was de laatste crop info voor deze teelt, de volgende verschijnt bij de start van de nieuwe teelt in januari.

Wij wensen ieder een succesvol laatste deel van de teelt.