Snoeptomaatjes teeltinfo #2, 2021 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo snoeptomaat

Snoeptomaatjes teeltinfo #2, 2021

>> Lees hier de eerste teeltinfo van maart terug

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?

We hebben een redelijk koude winter achter de rug met een bovengemiddelde lichtsom. De cumulatieve lichtsom ligt flink boven het langjarig gemiddelde. Ten opzichte van vorig jaar is de voorsprong kleiner geworden.

Lichtsom042021

Deze weersomstandigheden hebben over het algemeen geleid tot generatieve gewassen met een hogere plantbelasting dan voorgaande jaren. Het bij veel telers vroeg aanhouden van de extra dieven heeft de aanmaak nog extra verhoogd. Zie in onder staande grafiek het verloop van de plantbelasting van een teelt Sweetelle in vergelijking met voorgaande jaren. Bij Duelle zien we door het hogere percentage splijttrossen een nóg hogere plantbelasting.

Belasting snoeptomaatjes

Op welke kopafstanden is er geplant, wanneer zijn er koppen bijgemaakt en zijn we op eindafstand?

Er is over het algemeen gestart met 2.2 – 2.5 koppen/m2. Dit is meest verdubbeld naar 4.4 – 5.0 koppen per m2. We zien wel dat de gemiddelde eindafstand bij telers de laatste jaren iets aan het dalen is, 5 kopen per m2 wordt enkel nog bij de modernste kassen met veel beschikbare CO2 toegepast.

We krijgen normaal gesproken een periode met sterk toenemend licht, dit is ideaal voor de groei van de extra dieven en de oplopende plantbelasting. Om de plantbelasting gelijkmatig mee te laten groeien met het toenemende licht kan het best in twee stappen naar de eindafstand gegaan worden; de eerste extra dief in ongeveer week 2, de laatste in ongeveer week 7-8 (bloei wk 9-10). We zien onderweg steeds vaker dat er in één keer naar de eindafstand gegaan wordt met als motivatie dat dit een gelijkmatiger gewas geeft. Dit geeft, als eerder aangegeven, een risico op een assimilatentekort als er minder licht is dan verwacht mag worden.

Wat is de actuele situatie van onze rassen?

Sweetelle (onbelichte teelt)
Zoals gezegd zien we al hoge plantbelastingen maar door het voldoende beschikbare licht staan de gewassen voldoende krachtig. Dit is onder meer te zien aan het hoge percentage splijttrossen (50%, vaak nog hoger)

Met de huidige lichtsommen van meer 1750J/cm2/dag realiseren de meeste telers nu etmalen van richting de 20.0 oC.

Vanaf ongeveer week 12-13 kan er gestopt worden met het meenemen van een kopblaadje, afhankelijk van de gewasstand. De nabloei kan tot ongeveer tros 6 weggesnoeid worden, daarna kan hiermee gestopt worden.

Angelle (onbelichte teelt)
Angelle is een ras dat door het toenemende licht gemakkelijk (nog)wat meer gewas gaat geven. Hou de balans in het gewas door bij elke tros een blaadje uit de kop te blijven meenemen, ook onder in het gewas kan er eventueel een extra blad weg. Bij een te sterk vegetatief gewas kan het (flink) verlengen van de dag een goed stuurmiddel zijn om het gewas generatiever te sturen. Houdt hierbij wel het vochtdeficiet in de gaten. Hier kan een korte maar voldoende lage voornacht (ong. 13°C) op volgen, welke essentieel is voor dit ras. Bij vroege zaaiingen is bij tros 1-3 de nabloei weggehaald. Trossnoei is verder af te raden, Angelle zal zich nooit overbelasten.

Duelle (onbelichte teelt)
We zien bij Duelle nu meer dan 80% splijttrossen, ook op de extra dieven. Duelle zal ook gemakkelijker deze splijttrossen blijven geven, ook bij een iets minder krachtige plant. Dit is ook een van de redenen dat Duelle wat makkelijker “doorschiet” in plantbelasting. We komen al plantbelastingen van bijna 700 stuks per m2 tegen.

Duelle zet normaal gesproken zeer vlot, het zal over het algemeen niet nodig zijn om nabloei weg te halen. Hou vanaf nu wel de balans tussen vegetatieve en generatieve groei goed in de gaten. Duelle zal zelfs bij een gelijk aantal stuks per m2 tóch meer plantbelasting hebben dan bijvoorbeeld Sweetelle omdat het vruchtgewicht hoger is. Er kan gestopt worden met het wegnemen van een kopblaadje.

Let bij Duelle goed op voldoende calcium in het druppelwater en voorkom te grote schokken in de verdamping van het gewas. Bij een lage luchtvochtigheid buiten kan ook het plots afluchten van de voornacht een (te) grote schok in de verdamping geven.

Bamano
Bamano geeft zeer veel splijttrossen, daardoor kan het nodig zijn om de 3de/4de tak te snoeien om de plantbelasting te reguleren. Ook hier geldt: probeer niet te ver boven de 650-700 vruchten per m2 te sturen. Ga vanaf nu ook wat meer op vegetatieve groei sturen. Te grote DIF’s zijn zeker bij mooi weer met veel instraling niet meer nodig.

Ivorino
We kennen Ivorino als een zeer groeikrachtig ras. Wij adviseren daarom bij elke tros een blaadje uit de kop te blijven halen en indien nodig nog een extra blad uit de “buik” van de plant. Op deze manier krijgen we een sterkere tros en goede zetting. Snoeien is bij Ivorino niet nodig, eerder af te raden. Wij adviseren een maximaal aantal koppen van 4.5 kop/m2, ook in een nieuwe kas. Ga bovendien niet te vroeg naar de eindafstand.

Net als bij Angele kan het (flink) verlengen van de dag bij een te sterk vegetatief (onderbelast) gewas een goed stuurmiddel zijn om het gewas generatiever te sturen. Houdt hierbij wel het vochtdeficiet in de gaten.

Dubbo (onbelichte teelt)
Dubbo is een ras dat met het toenemende licht makkelijk in balans blijft. We zien boven in de kop zeer krachtige trossen met een vlotte afbloei. Wij adviseren niet te veel koppen per m2 aan te houden, tot max. 4.2 – 4.4 in een nieuwe kas.

Er kunnen vanaf nu 11-12 vruchten per tros aangehouden worden, afhankelijk van het gewenste gemiddelde vruchtgewicht.

KM5512 (onbelichte teelt)
De KM5512 heeft een sterke tros met een goede zetting. In het voorjaar kan er een kopblaadje meegenomen worden, trossnoei zal bij dit ras het hele jaar niet nodig zijn. 

Het is aan te raden om naar meer koppen per m² te gaan om de productie te optimaliseren. Een eindafstand van 5.5 koppen per m2 zal in een moderne kas voor dit ras geen probleem zijn om het gewas in balans te houden. Nog meer koppen per m2 kan een zwakker gewas geven.

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaatsturing voor de komende 6-8 weken (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen)?

Bij onze snoeptomatenrassen is een voornacht vaak een must, dit geeft de nodige splijttrossen en zorgt voor een hoger vruchtgewicht. Het afluchten naar de voornacht zorgt voor extra ontvochtiging, let hiermee wel op bij een lage luchtvochtigheid buiten.

Na de eerste oogst volgt meestal vlot hergroei. Het is belangrijk dat het gewas in balans blijft. In het geval van (te) sterke groei bij een onderbelast gewas is het aan te raden om de dagtemperatuur te verlengen tot bijvoorbeeld zon-onder.

Vooral bij rassen die te makkelijk een vruchtbelasting opbouwen is een groot verschil tussen de gerealiseerde dag- en nachttemperatuur niet meer nodig. Ga bij deze rassen naar een wat hogere (na-)nacht temperatuur en vlak de piek op de dag wat af.

Voor een goede balans in het gewas is het verder belangrijk “met het licht mee te sturen”. Bij dagen met een hoge instraling moet de etmaaltemperatuur dus voldoende hoog gehouden worden. Afhankelijk van de gerealiseerde dagtemperatuur moeten we de nacht temperatuur invullen om naar het gewenste etmaal te sturen. Houdt etmalen de komende maanden tussen 17 oC (600J, donker weer) en 20-21 oC met zonnig weer (2000J en meer). Bij meerdere dagen onvoldoende licht kan er zelfs naar onder de 17 oC etmaaltemperatuur gestuurd worden.

Probeer om gedurende de actieve uren van de dag (vanaf 2 uur na zon op tot tegen zon-onder) te ventileren. De ramen mogen niet te ver open staan bij koud weer buiten met lage luchtvochtigheid, anders wordt het “groeiklimaat” weggelucht.

Lucht zeer zuinig aan de windzijde. Een NO-ZO wind kan bijzonder schraal zijn.

Momenteel produceren ook de onbelichte gewassen al teveel vocht om het doek nog te sluiten overdag. Werk eventueel alleen in de (zeer late) namiddag en nacht met een schermdoek en houdt hierbij altijd het vocht in de gaten. Laat het VD niet onder de 1.5 g komen zodat we het gewas gezond houden. Er kan eventueel met een vochtkier gewerkt worden.

Als het vochtiger wordt kan er gelucht worden boven het doek en als volgende stap een min. buis van 30-35 oC gaan instellen om het vocht af te voeren.

Hoeveel uren is het nog nodig om te belichten? Wanneer?

Komende periode krijgen we pieken van instraling tot ruim boven de 750 Watt/m2. Als de lampen te lang aan staan wordt dus te veel warmte van de lampen en zon ingebracht. Daardoor word er al snel teveel gelucht wat kan leiden tot een minder optimaal klimaat. Lampen afschakelen is dan nodig (250 Watt/m2 naar 50%, bij 500 Watt/m2 alles uit). Je kan de lampen later terug aanzetten om de benodigde lichtsom aan te vullen. Om de plant ’s morgens op temperatuur te brengen kan er in april nog belicht worden. Bij een gemeten dagsom buiten van 1000 J kunnen de lampen uit en hoeven daarna ook niet meer aangeschakeld te worden als het in de middag weer donker zou worden. Als maximale lichtsom (lampen en zonlicht) wordt ongeveer 1800J/cm2 aangehouden.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken?

Onbelicht

  • Plantbelasting: bij Sweetelle en Duelle kan vanaf ongeveer tros 4-5 gestopt worden met nabloei weghalen. We zien nu al dat de vruchtaanmaak wekelijks boven de 100 stuks per m2 is, let op dat de totale plantbelasting niet te hoog oploopt (> 650-700/m2)!
  • Plantbalans: let op een goede plantbalans bij vooral Sweetelle, Duelle en Bamano. Er kan over het algemeen gestopt worden met een kopblaadje weghalen en er kan iets meer op groei gestuurd worden. Bij deze rassen is een hoge DIF niet meer nodig bij mooi meer, dit verhoogt enkel de plantbelasting.
  • Let op dat (te) grote schokken in de verdamping beperkt blijven. Een voornacht te plots afluchten kan voor een sterke verhoging van het VD zorgen.

Hoe is de watergift strategie zowel belicht als onbelicht?

Onbelicht
Streef naar een mat EC van ongeveer 4- 4.5 mS, bij een drain percentage van 25-30%. De druppel EC zal met wat kouder weer met hoge instraling niet te ver weg mogen zakken, tussen de 3.0 en 3.2. Met warmer weer kan er wel wat lager ingedruppeld worden, maar bij voorkeur niet onder de 2.8 mS. Dit komt de smaak niet ten goede.

Start en stoptijden: zorg dat er pas gestart wordt met water geven als de plant voldoende aan het verdampen is, zo’n 1.5 tot 2 uur na zonsopkomst.

Er kan ongeveer 2.5 – 3 uur voor zonsondergang gestopt worden met water geven. Als de planten na de laatste druppelbeurt nog te veel verdampen (> ~7% intering voor 22.00 uur) kan er nog met een nachtbeurt(en) gewerkt worden.

Wij adviseren een minimaal interingspercentage van 10-12% gedurende de nacht.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Door de huidige hoge en nog steeds toenemende plantbelastingen zal de kaliumbehoefte hoog zijn, zorg dat deze goed op peil blijven voor een goede doorkleuring. Let er vooral bij Duelle op dat de calciumcijfers wel in een goede verhouding blijven tot de kaliumcijfers.

Eventuele verlaagde stikstofgiften zullen weer teruggebracht moeten worden naar normale niveaus om de groei te stimuleren.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

Over het algemeen zijn er (nog) geen grote problemen, de virussen daargelaten uiteraard. Verder is het altijd van belang goed te scouten door bv. de vangplaten goed in de gaten te houden! De druk van witte vlieg zal toenemen, anticipeer snel door extra biologie uit te zetten en eventueel extra vanglinten in de koppen te hangen.

Macrolophusrijen sla je ‘t best over met bladsnijden zodat de populatie verder kan ontwikkelen.

In de belichte teelten waar Nesi komt opzetten kan er beter vlot worden ingegrepen door te spuiten. Regelmatig spuiten in de koppen is combineerbaar met een goede Macrolophus populatie.

Start tijdig met de feromoonverwarring voor Tuta absoluta, we zien zelfs telers die het preventief inzetten. Ververs bovendien ongeveer tijdig (elke ∼3 maanden).

Galmijt is in de onbelichte teelten over het algemeen geen probleem tot nu toe. Preventief zwavel verdampen (mits toegestaan) om de ontwikkeling te remmen is wel aan te raden.

Dank voor het lezen!

De volgende gewasinfo verschijnt eind mei.

>> Vragen of opmerkingen? Neem contact met onze experts op!

Open dag glasgroenten 2019