Snoeptomaatjes teeltinfo #3, 2020 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo snoeptomaat

Snoeptomaatjes teeltinfo #3, 2020

Het klimaat tot nu toe en de reactie van het gewas

We hebben een heel droge, zonnige maar schrale maand april gehad in België en Nederland.
De buitentemperatuur was de afgelopen weken zo’n 2.5 – 3.0 °C hoger dan normaal. We hebben zo’n 30 mm minder neerslag gehad en de relatieve luchtvochtigheid buiten was gemiddeld 57%, terwijl 72% normaal is. De cumulatieve lichtsom vanaf week 49 tot en met week 20 ligt ruim 10% boven het langjarig gemiddelde en 5% boven vorig jaar.

Lichtsom mei 2020

De producties kwamen wat trager op gang maar door het mooie weer van de laatste 7 weken zien we bij onze snoeptomaten inmiddels topproducties van soms wel 1.5 kg/m2 of meer per week. 
De kwaliteit is goed, de vruchten kleuren mooi door en zijn over het algemeen voldoende grof.

Actuele situatie van onze rassen

Sweetelle

In veel gevallen is bij Sweetelle de plantbelasting flink opgelopen door het mooie weer van de voorgaande weken.  Meer dan 750 stuks per m2 is geen uitzondering. Bij deze hoge plantbelastingen zien we het percentage splijttrossen flink teruglopen naar minder dan 20%. Doordat de uitgroeiduur nu flink terugloopt en we ook veel stuks oogsten zal in de komende weken de plantbelasting wat teruglopen.

Bij een te hoge plantbelasting zien we de gewassen wat meer open en wat zwakker worden. Er zal dan meer op de groei gestuurd moeten worden. Verhoog daarvoor de nachttemperatuur, om de etmaaltemperatuur niet te verhogen kan er een lagere dagtemperatuur aangehouden worden.

Blaadjes uit de kop nemen is niet meer nodig voorlopig. Als de plantbelasting te hoog blijft kan overwogen worden om te punten of snoeien. Als richtlijn adviseren we een maximale plantbelasting van ongeveer 650 vruchten per m2.

Bij een belichte teelt is het nóg meer van belang op voldoende groei te sturen. Ook hier is het snoeien of punten van trossen een goede optie om de plantbelasting te reguleren.

Angelle

Angelle heeft een planttype dat prima overweg kan met het licht en klimaat van de laatste weken. Snoeien zal, zoals eerder geadviseerd, niet nodig zijn. Een kopblaadje meenemen is tot eind juni niet echt nodig.

Duelle

Duelle blijft ook bij hoge plantbelastingen een hoog percentage splijttrossen geven. Hou dus goed de balans van het gewas in de gaten. Bij eenzelfde plantbelasting in stuks zal dit toch meer energie van de plant vragen dan bij bijvoorbeeld Sweetelle. Probeer net als bij Sweetelle niet boven de 650 vruchten per m2 te komen, snoei indien nodig.  

Een blaadje uit de kop halen is zeker niet nodig. Zie voor het stimuleren van de vegetatieve groei het advies bij Sweetelle. Daarnaast is het de komende maanden van belang te grote schokken in de verdamping te voorkomen, pas dus bijvoorbeeld ook op met het té plots afluchten van de voornacht.

Duelle verdampt over het algemeen wat meer dan andere rassen, houdt dus bij dit schrale weer goed de watergift in de gaten. Het aanbieden van voldoende calcium is aan te raden.

Bamano

Bamano geeft ook bij een hoge plantbelasting zeer veel splijttrossen. Daardoor kan het nodig zijn om de 3de en 4de tak in te snoeien, dit om de plantbelasting te sturen en de balans in het gewas te houden.

Een blaadje uit de kop halen is bij Bamano zeker niet nodig. Zie voor het stimuleren van de vegetatieve groei het advies bij Sweetelle.

Ivorino

Ivorino heeft nog steeds een vrij gevuld gewas, hierdoor kan het weghalen van ‘n blaadje uit de kop nog steeds nodig zijn. Dit om een goede balans te houden in de plant en zo een maximale productie te behalen. Zorg voor voldoende plantbelasting; snoeien is absoluut niet nodig.

KM5512

De KM5512 heeft een sterke tros met een goede zetting. Trossnoei zal bij dit ras het hele jaar niet nodig zijn. Bij enkele telers zien we erg nauwe kopafstanden (> 5.5 kop/m2), let er bij deze kopafstanden op dat er voldoende generatieve kracht in het gewas blijft.

Dubbo

Dubbo heeft normaliter geen problemen met een schraal weertype met hoge lichtintensiteit. De goede eigenschappen zoals tolerantie voor neusrot gaan nu opvallen. Houd voldoende kracht in het gewas om de trossen sterk te houden.

Belido

Bij Belido kan het gewas wat vol worden als er bij veel licht onvoldoende plantbelasting is. Het kan overwogen worden om wat dubbele trossen aan te houden om zodoende de plantbelasting te sturen en een betere balans in het gewas te krijgen. Snoei bij deze dubbele trossen op max. 2 x 12 vruchten.

Adviezen omtrent klimaatsturing (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen...)

De gerealiseerde etmalen schommelden de laatste weken rond tussen de 19 en 21°C, dit zal de komende weken flink gaan oplopen.

Doordat voorheen de buitentemperaturen nog niet te hoog opliepen en het zeer droog was buiten werd er tot op heden beperkt gelucht. Bij lagere buitentemperaturen kan de ventilatietemperatuur beter wat lager staan met een vrij hoge P-band, zodat er snel maar niet te veel wordt gelucht. Bij hogere buitentemperaturen kan de P-band juist weer wat lager ingesteld worden zodat er wat vlotter doorgelucht wordt.

Met zonnig weer zien we graag een RV van tussen 70-80% om groei te houden. Als de RV onder de 70% komt kan de windzijde teruggebracht worden tot maximaal 10-20%. Vanaf 3 tot 4 voor zon op kan het overwogen worden de raamstanden verder te begrenzen om een groeizamer klimaat te creëren. Let er wel op dat voorgaande sturing enkel geadviseerd wordt mits de kastemperatuur en gewasstand het toelaten.

Afhankelijk van de gerealiseerde dagtemperatuur moeten we de nachttemperatuur invullen om naar het gewenste etmaal te sturen. Probeer bij een lage lichtsom de etmaaltemperatuur zo laag mogelijk te houden

De buis mag makkelijk wegvallen, tussen 300-500 W kan deze er helemaal verdwijnen. Als ‘s morgens de buitentemperaturen laag blijven is het echter wel belangrijk goed op te stoken.

CO2 blijft belangrijk voor de planten, daarom tijdens de dag voldoende CO2 doseren.

Verdere teelttechnische aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken

Voor de meeste rassen is het van belang om op een groeizaam en krachtig gewas te sturen, hierdoor houden we voldoende LAI en snelheid in de ontwikkeling.

Groeizame gewassen kunnen beter omgaan met een warme mei maand. Voor de meeste rassen geldt dus: teel altijd wat op ‘overschot’ zodat er voldoende kracht beschikbaar is om een donkere periode op te vangen en voldoende bladstrekking te blijven behouden.

Watergift strategie

Streef naar een volume % intering in de van mat 8-12% om groei te houden. Bij donkerder weer zal er meer naar 12% intering gestuurd kunnen worden.

Probeer te druppelen tussen 2 uur na zon op en 3-4 uur voor zon onder om de gewenste intering te bereiken, een aanvullende nachtbeurt kan noodzakelijk zijn als de verdamping hoog is.

Bemestingsschema

Door het vele licht van de laatste weken zien we bij groeizame gewassen soms erg hoge pH-waarden, soms boven de 7.5. Houdt er rekening mee dat bij een hoge pH de beschikbaarheid van calcium en fosfaat voor de plant flink afneemt, waardoor de gevoeligheid voor neusrot toeneemt.

De stikstof (nitraat) gift mag niet beperkt worden in deze tijd van het jaar zodat de plant genoeg groei kan houden.

Streef naar een EC van 4 - 4.5 mS  in de mat om groei  te stimuleren. Er kan met een EC van 3.0 – 3.5 mS ingedruppeld worden, met een hoge instraling kan er teruggegaan worden naar 2.7-2.8 mS.

Ziekten en plagen

In de onbelichte teelten zijn er bedrijven die momenteel nog geen Macrolophus terugvinden in het gewas, ook al zijn er ingezet. Zwaveldampers tijdens de opbouw van de Macrolophus populatie hebben een zeer negatieve werking op de ontwikkeling van de populatie, gebruik deze enkel tijdens de nachtelijke uren en bouw dit geleidelijk op zodat de Macrolophus populatie kan groeien.  

Zeker bij dit schrale weer is extra scouten voor galmijt een prioriteit. Zwavel spuiten tegen galmijt is minder schadelijk voor de jonge Macrolophus populatie. Hang van het begin van de teelt voldoende vanglinten zodat witte vlieg onder controle blijft.

Nesidiocoris en Tuta absoluta worden ook weer aangetroffen bij diverse telers. Goed scouten en tijdig reageren is zeer belangrijk om deze insecten onder controle te houden.

Algemene tips voor de komende periode

Overweeg coating op het kasdek aan te brengen bij gewassen die moeilijk groei houden.

 

>> Rond week 26 kunt u opnieuw een actuele teeltinfo verwachten. Voor alle vragen neemt u contact op met ons op!

Open dag glasgroenten 2019