Snoeptomaatjes teeltinfo #4, 2020 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo snoeptomaat

Snoeptomaatjes teeltinfo #4, 2020

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?

We hebben de laatste weken wat minder licht met relatief hoge temperaturen, dit resulteert in veel lengtegroei en een wat lagere bloeisnelheid. De koppen zijn dunner geworden en we zien soms een blekere kop. De zetting is op een enkele onregelmatigheid na over het algemeen goed gebleven. Bij sommige rassen is ’n enkele neusrot zichtbaar.

In de grafiek zien we de terugval in instraling, toch liggen we cumulatief nog ruim 10% voor op het meerjarig gemiddelde.

Lichtsom juni 2020

Wat is de actuele situatie van onze rassen?

Sweetelle

De gewassen staan nu vrij open. De trossen zijn vrij sterk, we zien ongeveer 15- 25% splijttrossen. Het gemiddeld vruchtgewicht varieert van 11-13.5 gram, afhankelijk van hoe er gepunt is. De producties lopen door het donkere weer iets terug. De gemiddelde producties liggen zo’n 2-7 % voor ten opzichte van 2019. De aanmaak ligt op 90-110 vruchten per week, afhankelijk van het snoeibeleid. De plantbelasting is ongeveer 550-600 vruchten per m2.

Laat de plantbelasting in de zomer niet te ver oplopen, dit gaat ten koste van de vitaliteit van het gewas. Wij adviseren om vanaf eind juli-begin augustus te snoeien om het gemiddeld vruchtgewicht op peil te houden naar het eind van het seizoen. Haal dan bij de 3-4de tros onder de bloeiende tros de nabloei weg.

Angelle

De gewassen en trossen staan sterk, we zien wel dat de zetting door het warme weer wat onregelmatig is geweest. Angelle hoeft niet gesnoeid te worden. Vanaf midden juli kan er terug een blaadje uit de kop gehaald worden.

Duelle

De gewassen zijn goed met het warme weer omgegaan. Het bladvolume is voldoende gebleven. De bladeren zijn vrij kort in vergelijking met bv. Sweetelle maar de bladschijven zijn wat groter.

We hebben goede resultaten gezien bij telers die goed geanticipeerd hebben op het warme weer door in het mestschema de Ca/K verhouding fors aan te passen. We zien hier nagenoeg geen neusrot en de kwaliteit is ook goed gebleven. Zodra het warme weer achter de rug is kan weer naar een normaal schema geschakeld worden.

Hou bij voorspeld warm weer goed de verdamping in de gaten en blijf tot zeker half september aansturen op voldoende beschikbaar calcium voor de plant. Hou met snoeien de plantbalans op orde. Bij zwakkere planten mag gerust de tros verenkeld worden om het gewas goed uniform te houden.

Bamano

De gewassen staan vrij open, net als bij Sweetelle. Ook hier zijn de productie en kwaliteit uitstekend.

Voor de kracht in de plant zal het belangrijk zijn de plantbelasting niet te hoog te laten worden. Bamano blijft zeer makkelijk bloemen aanmaken en vruchtzetting geven. Er moet dus wat meer gesnoeid worden dan bij bv. Sweetelle. Een blaadje uit de kop wegnemen zal over het algemeen ook in het najaar niet nodig zijn.

Ivorino

Het warme zonnige weer is gunstig geweest voor de plantbalans van Ivorino. Tot nu is er bij de meeste telers elke tros nog een kopblaadje weggehaald. We zien sterke trossen en een prima zetting en kwaliteit.

Er hoeft ook in de (na)zomer niet gesnoeid te worden. Vanaf eind juli kan er weer een blaadje uit de kop genomen worden voor een goede plantbalans

Monile

Dit ras heeft een planttype tussen de Ivorino en Bamano in. Het gewas is nu generatief sterk. Snoeien zal niet nodig zijn. Een blaadje uit de kop zal voorlopig nog niet nodig zijn, enkel vanaf ongeveer september als het gewas vol dreigt te worden. Zorg bij hoge instraling voor voldoende bladbedekking op de oogstbare trossen om de doorkleuring te optimaliseren.

Dubbo

We zien Dubbo soms vrij open staan. Ook met het warme weer geen zien we nagenoeg geen neusrot.

Hou goed de troskracht in de gaten als het licht afneemt. We adviseren om op max. 11-12 vruchten per tros te snoeien. Verenkel de dubbele trossen. Een blaadje uit de kop zal niet nodig zijn.

KM5512

Dit ras geeft met dit warmere weer makkelijk een open gewas met korte bladeren. De troskracht kan wat minder zijn, de zetting blijft afdoende.  
Trossnoei en kopblaadjes wegnemen is niet nodig. We zien over het algemeen veel koppen per m2 (> 5.5 / m2). Indien er lang doorgeteeld wordt kan het overwogen worden om wat terug te koppen in het najaar.

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaatsturing? (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen...)

Door de koudere nachten is het vaak nog mogelijk geweest de gewenste etmaal temperaturen te halen. Zorg wel dat het gewas altijd afdoende opgewarmd is als de dag begint. Zet de ventilatietemperatuur dicht bij de stooktemperatuur voor een een vlotte luchting. Bij lagere buiten temperaturen (ongeveer < 12 oC) wel voorzichtiger doorluchten middels een hogere P-band.

De minimumbuis kan op instraling worden verlaagd (-10°C tussen 300 en 600 Watt/m2) en op kastemperatuur. 

Let op met het gebruik van schermen om de instraling te beperken, onjuist gebruik kan het gewas doen verzwakken!

Anticipeer goed op het beschikbare licht. Het is van belang bij lagere lichtomstandigheden direct de etmaaltemperatuur proberen te verlagen.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken?

Zorg bij hoge temperaturen en/of een hoge instraling voor voldoende bladbedekking voor de kwaliteit (een richtlijn is 13-15 bladeren, afhankelijk van de gevuldheid van het blad)
Hou zoals eerder al aangegeven goed de plantbelasting in de nazomer in de gaten. Een te hoge plantbelasting gaat ten koste van de vitaliteit. Normaliter zal punten (snoeien) in het najaar geen productie hoeven te kosten en zal het een besparing geven op de oogstarbeid.

Watergift strategie

Probeer te druppelen tussen 2 uur na zon op en 3 uur voor zon onder om de gewenste intering te bereiken. Een aanvullende nachtbeurt kan noodzakelijk zijn als er te vroeg gestopt is met watergeven.

EC: We adviseren een EC-gift van ongeveer 3.0 - 3.2 mS (dag-donker), met een lichtverlaging van 0.3 – 0.5mS.

pH: Hou bij veel vegetatieve groei goed de pH in de gaten. Veel stikstofopname doet de pH makkelijk snel oplopen. Dit kan de oplosbaarheid en beschikbaarheid van andere meststoffen ernstig beperken met bijvoorbeeld neusrot tot gevolg.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Laat de EC niet te ver (> 5.5mS) oplopen. Dit gaat ten koste van de groei en productie. Bij voorspelde hoge verdamping is het van belang bij neusrotgevoelige rassen de Ca/K verhouding aan te passen in het druppelschema.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

Nesidiocorus en witte vlieg komen bij veel bedrijven opzetten. Scout goed en grijp tijdig in zodat je deze plagen onder controle kan houden. Ook galmijt komen we al op veel bedrijven tegen. Met tijdig zwavel spuiten is dit goed onder controle te houden.

Let op de witte vlieg als er chemisch bestreden wordt tegen nesidiocorus. Omdat de macrolohpus-populatie vaak ook flink terugloopt bij een chemische bestrijding zien we soms een zeer forse toename van de witte vlieg aantasting.

>> Rond midden augustus kunt u opnieuw een actuele teeltinfo verwachten. Voor alle vragen neemt u contact op met ons op!

Open dag glasgroenten 2019