Snoeptomaatjes teeltinfo #5, 2020 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo snoeptomaat

Snoeptomaatjes teeltinfo #5, 2020

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?

We hebben vooral de laatste weken veel instraling en hoge temperaturen, gelukkig bleven de nachten tot voor kort redelijk koel. De etmalen zijn de laatste week uitzonderlijk hoog, nu al een week rond de 27 graden.

Tot aan de tweede week van augustus bleven de gewassen mooi op kleur en verliep de zetting goed. Door de lange hittegolf krijgen sommige teelten het nu toch wat moeilijker. Gevoeligere rassen tonen nu de eerste miszetting door de hoge temperaturen.

De cumulatieve instraling voor dit jaar is nog steeds hoger (+ 9%) dan het meerjarig gemiddelde, maar de lichtsommen varieerden de laatste weken wel flink. Door het zonnige weer ligt de productie bij de meeste bedrijven iets boven die van vorig jaar.

Lichtsom aug 2020

Wat is de actuele situatie van onze rassen?

Sweetelle
Tot aan de warme periode is de plantkracht en zetting erg goed geweest. We zien nu de bloemstand wat moelijker worden waardoor de bloemen minder aantrekkelijk zijn voor de hommels. 
De plantbelasting ligt op zo’n 550-630 vruchten per m2. Bij telers die het meest gesnoeid hebben zien we nu een gemiddeld vruchtgewicht van boven de 12 gram, bij telers die minder gesnoeid hebben is het rond de 10.5-11.5 gram. De kwaliteit is goed.

Angelle 
De gewassen staan goed in balans, Angelle heeft geen enkele moeite met dit type weer. Troskracht en zetting blijven zondermeer goed.

Duelle 
Sommige Duelle gewassen staan wat voller, troskracht en zetting zijn over het algemeen goed. Telers die met het bemestingsschema goed geanticipeerd hebben op het warme weer zien nagenoeg geen neusrot. Duelle heeft een opvallend mooie rode kleur, ook met dit warme weer. 

Bamano 
Bamano staat over het algemeen wat meer open, zeker bij telers die minder gesnoeid hebben. De trossen zijn nog wel vrij sterk en de zetting is goed. De kwaliteit is prima. 

Ivorino 
We hebben een hoge aanmaak gezien de laatste weken. Het gewas van Ivorino staat nog steeds erg groeizaam, met een goed troskracht en zetting. De vruchtaanmaak loopt nu iets terug. De kwaliteit en houdbaarheid zijn goed. 

Dubbo 
Dubbo staat er over het algemeen goed op met “vlezige” koppen en een goede troskracht en zetting. Dubbo laat ook met dit weertype zien erg sterk te zijn tegen neusrot.

KM5512
De gewassen staan vrij open met wat korter blad. Een hogere stengelafstand van 5.5 – tot 6 koppen per m2 is geen probleem, vaak zelfs beter voor een goede balans en optimale productie en kwaliteit. Het aantal bloemen per tros loopt wat terug naar zo’n 10-12 stuks per tros. De zetting blijft goed.

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaat- en gewassturing? (temperaturen, raamstanden, vocht, enzovoort)

Bij kastemperaturen boven de 30°C en wat zwakkere gewassen kan de CO2 dosering sterk verlaagd of zelfs uitgeschakeld worden, zeker als het vochtdeficiet erg hoog is.

Streef bij deze hoge etmaaltemperaturen naar het zoveel mogelijk drukken van de kastemperaturen. Met dit warme weer is enkel activeren in de morgen voldoende. Zet de ingestelde ventilatietemperaturen daarna voldoende laag in en wees voorzichtig met het inbrengen van teveel warmte om de buffertank te legen.

Gedurende de avonduren kan er iets geknepen worden met de luchtramen, dit om de kas temperatuur onder de buiten temperatuur te houden.

Let op met het gebruik van klimaatschermen om licht weg te schermen, onjuist gebruik kan de gewassen makkelijk doen verzwakken.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken?

Bij deze hoge temperaturen neem je beter geen blad uit de kop, dit extra blad zorgt voor een betere koeling van de vruchten bovenin het gewas. Ook onderin mag het blad enkele dagen langer blijven zitten, het voorkomt “gele schouders” bij rassen die daar gevoelig voor kunnen zijn. Wij adviseren bij dit warme weer om bij onze snoeptomaten zo’n 15-16 bladeren per plant aan te houden.

De instraling en lichtsom kan rond deze tijd snel afnemen terwijl het vocht en de buitentemperaturen juist relatief hoog zijn. Als de temperaturen weer op een normaal niveau zijn is het beter niet te veel blad aan de planten te hebben. Bij de meeste rassen kan er weer een blaadje uit de kop genomen worden. We adviseren om minimaal ongeveer 13 bladeren per plant aan te houden, afhankelijk van het ras en de gewasstand. 

Probeer bij de snoeptomaten te sturen op een vruchtaanmaak van ongeveer 85 vruchten  per m2 per week tot eind augustus, 75 tot 3de week september en 65 tot einde teelt. Dit om de kracht in de plant te houden en het gemiddelde vruchtgewicht niet te ver te laten teruglopen. Snoeien zal, zeker in deze tijd van het jaar, geen productie hoeven te kosten en zal de oogstnorm verhogen.

Bij zwakkere planten kan er incidenteel een tros uitgehaald worden om de gewassen wat gelijker te krijgen.

Geef voldoende CO2 als het weertype het toelaat, dit om de plant generatief te sturen en te assimilatie te optimaliseren.

Hoe is de watergift strategie?

De EC stijgt gemakkelijk tijdens een periode van extreme hitte. Verlaag de druppel EC echter niet te veel, de plant heeft voldoende voeding nodig. Laat de druppel EC liefst niet onder de 2,5 mS zakken.

Pas op met de watergift in de namiddag met toenemend vocht en kortere dagen. Een stelregel is: bij twijfel beter niet gieten. Het is beter ’s avonds een aanvulbeurt te geven om het gewenste vochtniveau te bereiken. Teer minimaal zo’n 12% in gedurende de nacht om de wortels sterk te houden.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Verhoog de Calcium gift, vermijd ammonium en verlaag de kali gift om het risico op neusrot te beperken. Na half september zal het risico op neusrot echter zeer beperkt zijn.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

Goed scouten is de boodschap: witte vlieg, nesidiocorus, tuta, spint en galmijt zien we meer en meer verschijnen.

We zien bij enkele telers bloemabortie door te hoge macrolophuspopulaties. Let wel op bij het terugbrengen van de macrolophuspopulatie, dit kan een probleem met witte vlieg geven.

We zien over het algemeen weinig tot geen problemen met botrytis en meeldauw.

Heb je nog algemene tips voor de komende periode?

De extreme hitte zorgt ervoor dat de effectiviteit van de hommels minder goed is, bestel tijdig extra hommels zodat de bevlieging voldoende blijft.

Eventueel gebruikte coatings op het dek kunnen na begin september weer verwijderd worden.

>> Vragen of opmerkingen? Neem contact met onze experts op!

Open dag glasgroenten 2019