Operation Pollinator | Syngenta Nederland

You are here

Met Operation Pollinator levert Syngenta een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de voedselvoorziening en nestelgelegenheid van bestuivers. Samen met telers zaaien we bloemstroken in om bijen en andere bestuivers te voorzien van voedsel.

Bestuivende insecten zijn heel belangrijk: ruim tachtig procent van de gewassen in Europa wordt bestoven door insecten. Iedereen is er bij gebaat de honingbij en andere bestuivende insecten te beschermen. Wij investeren daarom in onderzoek en projecten om de gezondheid van de bij en andere bestuivers te verbeteren. Ook zijn we trotse partners in de Nationale Bijenstrategie. Op 22 januari 2018 is deze strategie ondertekend door het Ministerie van Landbouw en meer dan 40 partners. Deze partners hebben allen één of meerdere initiatieven aangemeld waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het doel van de Nationale Bijenstrategie: zorgen dat tot aan 2030 het aantal bijensoorten en hun verspreidingsgebied weer toeneemt.  Je kunt het actieprogramma hier lezen.