Operation Pollinator | Syngenta Nederland

You are here

Operation Pollinator: biodiversiteitsstroken in de Benelux

Syngenta stimuleert biodiversiteit in de landbouwgebieden

Populaties bestuivende insecten zoals hommels en bijen hebben voldoende voedsel en nestelgelegenheid nodig. Bloeiende planten in het groeiseizoen dus. 
In de afgelopen 10 jaar heeft Syngenta een praktische methode ontwikkeld op basis van onderzoek, om biodiversiteit te stimuleren in landbouwgebieden. Dit project is van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk als “Operation Bumblebee” (2004-2008). In dit project is aangetoond dat biodiversiteitsstroken met bloeiende planten een zeer positief effect hadden op hommels, vlinders en andere insecten. In 2008 hadden 570 telers in totaal 1000 ha biodiversiteitsstroken aangelegd, verspreid over het Verenigd Koninkrijk.
 

Start Operation Pollinator project

In 2009 besloot Syngenta dit project ook buiten het Verenigd Koninkrijk te introduceren onder de naam 'Operation Pollinator' en in verschillende landen gingen ze van start: Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije, Portugal en Frankrijk. In 2010 werden op meer dan 2000 bedrijven “Operation Pollinator stroken” gerealiseerd verspreid over 14 Europese landen. Deze stroken met diverse planten zorgden niet alleen voor de passende habitat voor bestuivende insecten, maar ook voor natuurlijke vijanden van plagen zoals luizen en rupsen.
 
In de Benelux is Syngenta met "Operation Pollinator" begonnen om biodiversiteit onder de aandacht te brengen van telers, consumenten, overheden en opleidingsinstituten. Doel van deze activiteit zijn het verspreiden van kennis over het belang van biodiversiteit, vooral waar het gaat om het scheppen van een aantrekkelijke leefomgeving voor bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen. Ook stimuleren we telers om weinig productieve stroken land als een toevluchtsoord voor nuttige insecten in te richten door op deze stroken verschillende bloeiende planten te zaaien. Wij werken graag samen met partners die willen bijdragen aan een duurzame landbouw! Met deze partners willen we laten zien dat intensieve landbouw samen kan gaan met effectief milieu management.
 
Inmiddels werken wij samen met Flevoland Agrarisch Collectief, Coöperatie Collectief Hoekse Waard, Agrarisch Collectief Waadrane, Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, Agrarisch Collectief Limburg en Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde. Met elkaar hebben we tot nu 650 kilometer bloemstroken gerealiseerd. Dit is van invloed op de omgeving en naburige gewassen op ruim 13.000 hectare! 

Syngenta ondertekende Nationale Bijenstrategie

Ook heeft Syngenta op 22 januari 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend en Operation Pollinator aangedragen als één van de projecten om de biodiversiteit te verbeteren.