Zaai en onderhoud | Syngenta Nederland

You are here

Zaai en onderhoud

Het zaaien en onderhoud van bloemenmengsels
Het aanleggen van een akkerrand lijkt eenvoudig, maar valt in de praktijk toch vaak tegen. Dit komt vooral doordat de perceelsrand niet de meest optimale plek is om te zaaien. Op de perceelsrand staat vaak meer onkruid en is de bemestingstoestand en de structuur van de grond vaak het minst. Voor het slagen van een akkerrand zijn een zorgvuldige aanleg en beheer net zo belangrijk als bij ieder ander gewas.
 
Zaaien
De volgende aandachtspunten moeten in acht worden genomen bij het zaaien van een akkerrand.
 
Zaaiperiode
Gehele maand april (op zwaardere grond kan ook in de eerste helft van september gezaaid worden).
 
Schoon perceel
Dit komt erg kritisch. Zorg voor een onkruidvrij zaaibed. Glyfosaat gebruiken indien nodig en anders mechanische bestrijding. Hoe minder onkruid, hoe gemakkelijker het onderhoud in de volgende jaren.
 
Zaaibed
Maak een (zeer) fijn zaaibed voor de beste opkomst (gebruik eventueel een Cambridge rol).
 
Zaaizaad hoeveelheid
1 kg per 500 m2 (2 gram per m2).
 
Zaaidiepte
Zeer oppervlakkig 1 tot 2 cm. Zaad nauwelijks bedekken met grond en met Cambridge rol na zaaien aandrukken.
 
Maaien
Er wordt gemaaid om te voorkomen dat de strook “vergrast”. Het maaisel moet verwijderd worden.
 
Eénjarig
Wordt het bloemenmengsel ingezet voor 1 jarig akkerrand dan is maaien niet nodig
 
Meerjarig

Wordt het bloemenmengsel ingezet voor meerjarig akkerrand dan:
Eerste en tweede jaar, 2x maaien nl: eind juni-half juli; half september op 10 cm
Daarna 1x maaien nl: eind juni-half juli.