Zandzoeker app | Syngenta Nederland

You are here

Zandzoeker app

Zandzoeker app: Mag u wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzetten?

Dual Gold en Gardo Gold : Gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden niet meer toegestaan.
De werkzame stof s-metolachloor uit de producten Dual Gold® en Gardo®Gold zit in een Europese herregistratie. Het is duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik zal leiden tot een voorstel voor non-approval (dus een verbod). 

Voor diverse teelten zijn Dual Gold en GardoGold zeer belangrijk. Er is Syngenta alles aan gelegen deze producten zoveel als mogelijk voor de toekomst te behouden. Om dit te realiseren geldt in overleg met het Ctgb per 14 maart 2019 een verbod voor het gebruik van Dual Gold en Gardo Gold op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Op alle overige gronden blijft het gebruik van deze beide producten ongewijzigd.

Zandzoeker-app. Wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzettenOm u te helpen bij het bepalen of u Dual Gold of Gardo Gold kunt gebruiken, hebben wij een website ontwikkeld: www.zandzoeker.nl. Voor gebruik op uw mobiele telefoon gaat u naar: "zandzoeker" in de app- of play-store van uw telefoon.  Rechtstreekse links onderaan dit bericht! Hierin kunt u per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold of Gardo Gold wel of niet mag gebruiken.

Als u de app heeft geopend, kiest u uit de lijst het gewenste onkruidbestrijdingsmiddel. Daarna kiest u uw huidige locatie of vult u een gewenste locatie in. De kaart die u dan te zien krijgt, op basis van de grondsoortenkaart Nederland, Wageningen Universiteit, 2006, laat zien of u op een perceel het door u gekozen middel wel of niet (= perceel is rood of gedeeltelijk rood gekleurd, als het product niet gebruikt mag worden) in mag zetten.

NIEUW: Adviesmodule perceelsgerichte onkruidbestrijding in mais (beslisboom) in Zandzoeker app opgenomen. 

Vanwege de forse veranderingen te wachten staan in de onkruidbestrijding in maïs bieden we u per perceel een advies op maat  voor de onkruidbestrijding in maïs. Wij hebben daartoe een aparte adviesmodule (Beslisboom maïs) opgenomen in de Zandzoeker app. Deze adviesmodule houdt o.a. rekening met:

  • de diverse mogelijkheden en beperkingen die vanggewassen geven
  • het wel of niet mogen gebruiken van Gardo Gold en Dual Gold (beide middelen zijn niet meer toegestaan op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden).
  • alle grondsoorten (dus ook met klei en zavel)
  • het al dan niet hebben van bieten of groenten als volgteelt in het jaar na de maisteelt

Hoe krijgt u het advies onkruidbestrijding in maïs op maat?

Als u de Zandzoeker app al heeft gedownload, of als u de website www.zandzoeker.nl opent, ziet u links in het menu de knop “Beslisboom maïs”. Via deze knop komt u direct in de adviesmodule terecht. Het beantwoorden een paar korte vragen rondom bijvoorbeeld de grondsoort van uw perceel of het al dan niet telen van een vanggewas en het zaaitijdstip van dit vanggewas, geeft u een advies op maat voor de onkruidbestrijding in maïs.

U kunt  de beslisboom evt. ook hieronder als schema downnloaden.
*  Gardo Gold mag na 14 juni 2022 helemaal niet meer gebruikt worden.

vanggewas en beslisboom voor aanpak onkruiden

Ga naar de Beslisboom om de juiste keuze te maken voor de aanpak van onkruiden

Zandzoeker.nl

Zandzoeker.nl

Ga naar Zandzoeker.nl voor onkruidadvies op maat in mais

Zandzoeker in de iTunes app store

iTunes

Zandzoeker downloaden in de iTunes app store

Zandzoeker-app in Google Play Store

Google Play Store

Zandzoeker downloaden in Google Play Store?